Przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego

Pytanie:

Kiedy następuje przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego

Przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego następuje po upływie terminu wykonania zobowiązania, które zostało zabezpieczone tym zastawem, z dniem złożenia przez zastawnika oświadczenia na piśmie o przejęciu tego przedmiotu na własność. Należy wskazać na pewne szczególne obostrzenia wynikające z art. 25 zast.rej. Mianowicie bezpośrednio przed podjęciem czynności mających na celu zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego zastawnik powinien na piśmie zawiadomić zastawcę o zamierzonym podjęciu działań zmierzających do zaspokojenia jego roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego. Jednocześnie przepisy gwarantują zastawcy możliwość w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia, zaspokojenia zastawnika bądź wystąpienia do sądu z powództwem o ustalenie, że wierzytelność nie istnieje albo nie jest wymagalna w całości lub w części.
Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne