Przekształcenie lokalu socjalnego w lokal komunalny

Pytanie:

Czy prawo przewiduje możliwość przekształcenia lokalu socjalnego w komunalny?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie lokalu socjalnego w lokal komunalny

Jeśli chodzi o możliwość przekształcenia lokalu socjalnego w lokal komunalny, ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni domów dla bezdomnych stwarza możliwość takiego przekształcenia, jednak tylko pod warunkiem, że w miejsce lokali przekształconych na komunalne gmina utworzy odpowiednią liczbę lokali socjalnych o identycznym standardzie co lokale przekształcone (art. 21 ust 6 powołanej ustawy). Jest to jednak decyzja leżąca w wyłącznej kompetencji gminy. W sytuacji, w której lokali socjalnych jest w ogóle zbyt mało w stosunku do istniejącego zapotrzebowania, podjęcie takiej decyzji przez gminę, zwłaszcza że rodziłoby obowiązek utworzenia w miejsce przekwalifikowanego lokalu dodatkowego lokalu socjalnego, nie wydaje się prawdopodobne. Takie decyzje raczej nie zapadają w sprawach pojedynczych lokali, jeśli już, to dotyczą większej ich ilości. W praktyce wydaje się ich bardzo niewiele.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne