Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Pytanie:

Czy przywrócenie władzy rodzicielskiej następuje automatycznie po ustaniu przyczyny, dla której władza ta została odebrana?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.5.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przywrócenie władzy rodzicielskiej

W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić. Niezbędne jest ustalenie czy w interesie dziecka jest, by rodzice sprawowali nad nim władzę rodzicielską.

Podkreślić należy, że przywrócenie władzy rodzicielskiej może nastąpić dopiero po orzeczeniu sądu opiekuńczego w tym przedmiocie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne