Rażące naruszenie prawa

Pytanie:

Co znaczy rażące naruszenie prawa? Jaka jest różnica między naruszeniem prawa a rażącym naruszeniem prawa? Proszę może o jakieś przykłady, orzeczenia sądowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rażące naruszenie prawa

Pojęcie to jest typowym przykładem klauzuli generalnej, czyli zwrotu niedookreślonego. Konkretyzacja tego pojęcia następuje zawsze w procesie, w konkretnej sytuacji faktycznej. Zdefiniowanie tego pojęcia należy wówczas do właściwego organu. Naruszenie prawa jest postępowaniem sprzecznym z przepisami prawa materialnego lub procedury. Zgodnie z poglądami doktryny, "naruszenie prawa" może polegać na błędnej wykładni zastosowanego przepisu, albo na zastosowaniu nieodpowiedniego przepisu, a także na niezastosowaniu właściwego przepisu, gdy jego zastosowanie jest obowiązkowe lub naruszeniu przepisów o właściwości danego organu. Przykładowo na gruncie prawa karnego procesowego "rażące naruszenie prawa" to oczywiste, bezsporne, mające niewątpliwy charakter, dające się łatwo stwierdzić naruszenie prawa. Takim rażącym naruszeniem prawa będzie np. pozbawienie oskarżonego obrońcy w sprawach, gdzie udział obrońcy jest obligatoryjny. Na gruncie prawa administracyjnego, rażące naruszenie prawa np. przy wydaniu decyzji ma miejsce, gdy decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa albo ich odmówiono, albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem albo uchylono obowiązek. (wyrok NSA z 11 sierpnia 2000 r., III SA 1935/99 - LEX nr 47008, wyrok NSA z 27 października 1998 r., II SA 1202/98 - LEX nr 41891; wyrok NSA z 12 grudnia 1988 r., III SA 481/88 - niepubl.).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu (...)

Za błędy urzędnik zapłaci z własnej kieszeni

Za błędy urzędnik zapłaci z własnej kieszeni

Decyzja urzędnika naruszy prawo? Od jutra możesz sprawić, by stracił za to nawet roczne zarobki. Będzie tak, jeśli zostaną spełnione pewne warunki. Jeśli uznamy, że decyzja urzędnika jest niesprawiedliwa, to należy się od niej odwołać. Sąd musi wydać wyrok," który ją unieważni (...)

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

Z rażącym naruszeniem prawa w 2008 r. przez sąd pan Lucjan trafił do zakładu psychiatrycznego, gdzie spędził 10 lat. Orzekł tak Sąd Najwyższy, który uwzględnił kasację RPO w sprawie mężczyzny, który był podejrzany o kradzież roweru wartości 400 zł. W posiedzeniu (...)

"Rażące naruszenie prawa" to nie to samo co "zwykłe" naruszenie prawa

Pewna spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu poniesienia kosztów inwestycji w celu obliczenia wielkości pomocy publicznej w związku z działalnością (...)

Urzędnik zapłaci za błędy z własnej kieszeni?

Urzędnik zapłaci za błędy z własnej kieszeni?

Kontroler skarbówki, celnik czy pracownik urzędu miasta osobiście odpowie za rażącą pomyłkę, która np. doprowadziła firmę do bankructwa, wpłynęła na likwidację miejsc pracy lub w jakikolwiek inny sposób zaszkodziła obywatelom. Teraz poszkodowani biznesmeni i obywatele (...)

Błędy urzędników nie będą już anonimowe

Błędy urzędników nie będą już anonimowe

Każdy będzie podpisywał się pod swoją decyzją. Skończy się ukrywanie winnych za łamanie prawa. Wszystko dzięki tzw. metrykom administracyjnym, które ma wprowadzić ustawa uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Chodzi o nowelę kodeksu postępowania administracyjnego. Po wejściu nowych (...)

Koniec urzędniczej bezkarności już blisko

Koniec urzędniczej bezkarności już blisko

Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za niesprawiedliwe wobec obywateli i przedsiębiorców decyzje. Odszkodowania zapłacą poszkodowanym z własnej kieszeni - informuje Rzeczpospolita. Ustawa o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie (...)

Rzecznik Praw Obywatelskich - kiedy warto się do niego zwrócić o pomoc?

Rzecznik Praw Obywatelskich - kiedy warto się do niego zwrócić o pomoc?

  Kim jest Rzecznik Praw Obywatelskich? Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym od innych organów i niezawisłym w swojej działalności, organem ochrony prawnej. Powoływany jest przez Sejm, za zgodą Senatu na okres - 5 lat. Rzecznik Praw Obywatelskich jest  głównym (...)

Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa

Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa

Na czym polega zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa? Dzięki zasadom ogólnym w Prawie przedsiębiorców wyrażone zostały wartości, naktórych muszą się opierać relacje między biznesem i administracją. Są one dla prawagospodarczego spoiwem, które (...)

Wiceminister Szejnfeld przeciwko korupcji i błędom urzędników

Wiceminister Szejnfeld przeciwko korupcji i błędom urzędników

Ograniczenie liczby błędnych decyzji administracyjnych, zmniejszenie stopnia zagrożenia korupcyjnego, a przez to podniesienie jakości pracy urzędów i zwiększenie zaufania obywatela do państwa - to główne cele projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych (...)

Sąd nie może odebrać samochodu nietrzeźwemu kierowcy

Sąd nie może odebrać samochodu nietrzeźwemu kierowcy

Według SN, sąd nie może odebrać samochodu nietrzeźwemu kierowcy Nie można orzec przepadku na rzecz państwa samochodu, którym kierował nietrzeźwy kierowca - orzekł Sąd Najwyższy. Uwzględnił on kasację RPO w sprawie obywatela, skazanego za jazdę po pijanemu, który (...)

Urzędnik zapłaci za błędną decyzję? Opozycja jest

Urzędnik zapłaci za błędną decyzję? Opozycja jest "przeciw"

PO chce, by pracownicy skarbówki czy urzędów miast ponosili odpowiedzialność materialną za własne decyzje, które zaszkodziły obywatelom. Przygotowany przez Platformę Obywatelską projekt ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie (...)

Czy pomyłka w numerach ewidencyjnych to rażące naruszenie prawa?

Czy pomyłka w numerach ewidencyjnych to rażące naruszenie prawa?

Miasto Limanowa wykonało oświetlenie na podstawie pozwolenia, które później w decyzji unieważnił wojewoda. Wczoraj wojewódzki sąd administracyjny ją uchylił. (...)Oświetlenie wykonano i wtedy wojewoda małopolski dopatrzył się wady w pozwoleniu na budowę. Okazało się, że zawierało (...)

Urzędnik nie często odpowie za błędną decyzję

Urzędnik nie często odpowie za błędną decyzję

Za rażące naruszenie prawa urzędnicy maja płacić z własnej kieszeni nawet 12 swoich pensji. W przypadku funkcjonariuszy skarbówki będzie to bardzo rzadko. Według danych resortu finansów funkcjonariusze tej służby nieczęsto popełniają błędy – pisze Gazeta Prawna. Dziennik (...)

Zasądzenie zobowiązania z weksla wymaga zbadania klauzul niedozwolonych w umowie

Zasądzenie zobowiązania z weksla wymaga zbadania klauzul niedozwolonych w umowie

25 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wydanego przez Sąd Okręgowy wyroku zasądzającego kwotę wynikającą ze zobowiązania wekslowego. Wyrok Sądu Okręgowego został uchylony, (...)

Coraz częściej skarżymy urzędników. Zobacz za co

Coraz częściej skarżymy urzędników. Zobacz za co

Blisko jedna trzecia skarg składanych w sądach administracyjnych przez osoby fizyczne dotyczyła podatków. Spora część skarg w 2010 roku dotyczyła również decyzji związanych z budownictwem. Z roku na rok przybywa też skarg na bezczynność urzędów  – informuje (...)

Urzędnik zapłaci karę za błędne decyzje

Urzędnik zapłaci karę za błędne decyzje

Posłowie uchwalili ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Gazeta Prawna przypomina, że dokument ten wprowadza sankcje finansowe za błędne decyzje urzędników państwowych i samorządowych. – Zwracamy uwagę, że ustawa powinna (...)

Gdy pojazd specjalny przestaje nim być, czy zmienić dokumenty? - opinia prawna

Gdy pojazd specjalny przestaje nim być, czy zmienić dokumenty? - opinia prawna

Stan faktyczny Posiadam samochody popularnie zwane betonowozami - gruszkami służące jedynie do przewozu betonu towarowego w ruchu lokalnym. Jeśli samochody mają status specjalne, to czy kiedy zmieniła się klasyfikacja, należałoby te samochody przerejestrowywać? Czy wymiana dowodu na nowy (...)

Metryka sprawy ujawni, który urzędnik się pomylił

Metryka sprawy ujawni, który urzędnik się pomylił

Nowe prawo ułatwia wykrywanie urzędniczych błędów. Niektóre niedopatrzenia nadal jednak będą anonimowe. Od 7 marca obowiązuje nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadzone zmiany mają rozjaśnić decyzje, podejmowane przez urzędników fiskusa, gminy czy starostwa. Chodzi (...)

Zmiana interpretacji nie stanowi o tym, że decyzja rażąco narusza prawo

Zmiana interpretacji nie stanowi o tym, że decyzja rażąco narusza prawo

Zmiana interpretacji przepisu nie wystarcza, by uznać, że wydana na jego podstawie decyzja rażąco narusza prawo.   (...)Jeżeli urząd raz tak, a raz inaczej wykłada ten sam przepis, odmienna interpretacja nie stanowi o rażącym naruszeniu prawa. Wyrok (sygn. IV SA/Wa 2466/05) jest nieprawomocny. (...)

Urzędnicy zapłacą za swoje błędy

Urzędnicy zapłacą za swoje błędy

Nawet dwanaście pensji będzie musiał oddać urzędnik, który wydał decyzję z rażącym naruszeniem prawa – donosi Gazeta Prawna. Kierownik urzędu będzie zobowiązany natomiast zawiadomić prokuraturę o konieczności wszczęcia postępowania przeciw urzędnikowi. Będzie mu grozić (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Brak pouczenia a prawo do obrony

Brak pouczenia a prawo do obrony

W podpisanym przez podejrzanego "Postanowieniu o przedstawieniu zarzutów" jest nadruk: "pouczając na podstawie art. 313 § 3 kpk o prawie żądania, do czasu zawiadomienia go o terminie zaznajomienia (...)

Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Czy na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy muszą zgodzić się właściciele gruntów sąsiednich, jeżeli byli stronami tego postępowania? Wątpliwości dotyczą interpretacji (...)

Odszkodowanie od organu

Odszkodowanie od organu

Na wniosek sąsiada toczyło się postępowanie rozgraniczeniowe naszych sąsiadujących działek. Sąsiad zajmuje ok. 1200m2 mojego gruntu. W brew mojemu stanowisku Wójt umorzył postępowanie rozgraniczeniowe (...)

Kwaterunek a wymeldowanie się najemcy głównego

Kwaterunek a wymeldowanie się najemcy głównego

Jestem właścicielem wielorodzinnego budynku mieszkalnego? Jeden z lokali zajmuje czteroosobowa rodzina z nakazu kwaterunkowego. Nakaz był wydany mężowi. Niedawno mąż wymeldował się z tego lokalu, (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

17 - latek sam na wakacjach

17 - latek sam na wakacjach

Kilkoro kolegów rocznik 1991 chce wyjechać bez rodziców na zimowe wakacje w kraju - rocznikowo to już prawie 18-to latkowie, jednak faktycznie pełnoletni będą dopiero jedni w czerwcu inni w lipcu (...)

Zakup domu w pracowniczym ogródku działkowym

Zakup domu w pracowniczym ogródku działkowym

Witam. Planuję zakup domku na terenie pracowniczego ogródka działkowego (wymiarami spełnia warunki określone w ustawie, choć jest raczej całoroczny). Właściciel określa stan prawny - jako dzierżawa (...)

Ciężkie naruszenie obowiązków przez pracownika

Ciężkie naruszenie obowiązków przez pracownika

Co można podciągnąć pod ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych? Czego musi dopuścić się pracownik, aby pracodawca mógł rozwiązać z nim umowę o pracę (...)

Ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy

Ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy

Wypowiedzenie umowy o pracę na zasadzie art. 55 § 1[1] wymaga wskazania ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę. Orzecznictwo w tym zakresie jest bardzo ubogie. Proszę o przykład takich (...)

Kara umowna z powodu naruszenia terminów

Kara umowna z powodu naruszenia terminów

W marcu 2004 roku zawarliśmy z klientem umowę na realizację projektu szkoleniowo-doradczego. Harmonogram obejmował 4 etapy rozłożone na okres 6 miesięcy. W lipcu 2004 roku klient wstrzymał realizację (...)

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu

Planuję zawrzeć umowę najmu mieszkania na czas nieokreślony. W dotychczasowej umowie na czas określony zawarty był zapis o możliwości rozwiązania umowy przez wynajmującego w trybie natychmiastowym, (...)

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Słyszałem, że w umowach ubezpieczyciele zwalniają się z odpowiedzialności za kradzież samochodu, jeśli użytkownik pozostawił w samochodzie dokumenty. Nie widzę związku pomiędzy pozostawieniem (...)

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika

Jakie zachowanie pracownika należy kwalifikować jako ciężkie naruszenie jego podstawowych obowiązków? Należy tutaj przytoczyć poglądy Sądu najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 9 grudnia 1976 (...)

Obowiązki pracodawcy po wykryciu mobbingu

Obowiązki pracodawcy po wykryciu mobbingu

Co powinien zrobić pracodawca jeśli jeden z pracowników stosuje mobbing wobec innego pracownika? Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Jeżeli, przykładowo, księgowy rozwiąże (...)

Praca w czasie urlopu wypoczynkowego

Praca w czasie urlopu wypoczynkowego

Zatrudniam osobę, która m.in. pełni swoje obowiązki w terenie. Dostałem informację, że osoba ta, mimo że oficjalnie przebywa na urlopie wykonuje swoje obowiązki, nie zawsze zgodnie z moimi oczekiwaniami (...)

FORUM PRAWNE

APELACJA w procesie karnym a brak pełnomocnika - BARDZO PILNE!!!

APELACJA w procesie karnym a brak pełnomocnika - BARDZO PILNE!!! Witam Wszystkich! Od 6 lat (sic!) toczy się postepowanie karne, w którym jestem oskarżycielem posiłkowym. Pokrzywdzona jest moją córką, (...)

Urzędnicy jednak są bezkarni

Urzędnicy jednak są bezkarni 7 maja 2011 r. weszła w życie ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, mówiono, że teraz urzędnicy będą odpowiadać za swoje błędy! (...)

ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych !!!

ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych !!! Jeśli urzędnik skarbowy wyda decyzję z rażącym naruszeniem prawa, podatnik będzie mógł wnioskować o odszkodowanie. Jego (...)

błędnie wydana decyzja administracyjna

błędnie wydana decyzja administracyjna Witajcie, organ pierwszej instancji wydał decyzję na podstawie rozporządzenia, które wymagało od strony dostarczenia zaświadczenia o zameldowaniu. Dokument (...)

Komunalne mieszkanie

Komunalne mieszkanie Na podstawie umowy najmu zajmuję mieszkanie komunalne. Problem polega na tym, że kiedy je wynająłem był to budynek gospodarczy. Wyremontowałem go na koszt własny i byl to remont (...)

Zaskarżenie warunków naboru na stanowisko urzędnicze

Zaskarżenie warunków naboru na stanowisko urzędnicze Witam, w mojej gminie jest nabór na stanowisko głównego specjalisty do wydawania decyzji podziałowych, nabywania gruntów itp. (tak w skrócie (...)

Prawo rodzicielskie

Prawo rodzicielskie Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal mi racje i zabral mu wladze (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Pozew przeciwko wiodącemu operatorowi telefonii komórkowej - udostępnił mój PESEL przestępcy i podpisał na niego umowę.

Pozew przeciwko wiodącemu operatorowi telefonii komórkowej - udostępnił mój PESEL przestępcy i podpisał na niego umowę. Dzień dobry, Niedawno pracownik jednej z największych polskich operatorów (...)

WYNAJEM - usterki, koszty

WYNAJEM - usterki, koszty Witam, 1 października 2012 roku zawarłam umowę, której przedmiotem było wynajęcie miejsca w pokoju, na czas określony z 30 dniowym okresem wypowiedzenia, ale jak zauważyłam (...)

upadłość zakładu pracy i dyscyplinarka

upadłość zakładu pracy i dyscyplinarka Witam osoba z mojej rodziny znalazła się w następującej sytuacji. Zakład pracy w którym pracuje ogłasza stopniono upadłość. Niestety kierownik w miedzy (...)

Porady prawne