Renta a okresowa niezdolność do pracy

Pytanie:

Trzy lata temu otrzymałam z tytułu choroby zawodowej 30% uszczerbku na zdrowiu i rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Obecnie stan mojego zdrowia uległ pogorszeniu, a do tego ZUS pozbawił mnie renty. Czy lekarz orzekający w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia może cofnąć wcześniejszą decyzję? Do czego obliguje ZUS 30% uszczerbek na zdrowiu?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.5.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Renta a okresowa niezdolność do pracy

Okresową niezdolność do pracy orzeka się, jeżeli według wiedzy medycznej istnieją rokowania odzyskania zdolności do pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych, o niezdolności do pracy orzekają lekarze - orzecznicy ZUS. Od decyzji leakarza - orzecznika można odwołać się do głównego lekarza - orzecznika oddziału ZUS. Jeżeli w odwołaniu wskazano na istotne nowe okoliczności faktyczne lub dołączono nowe dowody nie znane lekarzowi orzecznikowi w dniu wydania orzeczenia, a mogące mieć wpływ na wynik orzeczenia, główny lekarz orzecznik oddziału Zakładu przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia lekarzowi orzecznikowi. Lekarze - orzecznicy roztrzygają o stopniu niezdolności do pracy a tym samym o przyznaniu renty z tego tytułu. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest renta tymczasową, dlatego też lekarz - orzecznik mógł swą decyzją spowodować, że ZUS zaprzestał wypłaty renty.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: