Rewident a bilans spółki cywilnej

Pytanie:

Czy biegły rewident, który musi zbadać bilans spółki cywilnej, przekształcanej w spółkę z o.o. musi być rewidentem z listy biegłych sądowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.10.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rewident a bilans spółki cywilnej

Biegli rewidenci uprawnieni są do badania sprawozdań finansowych. Spółka cywilna, prowadząca tzw. pełną księgowość czyli konta ksiąg rachunkowych, ksiąg pomocniczych itp. na podstawie ustawy o rachunkowości, może zwrócić się o badanie bilansu oraz sprawozdań finansowych jednostki do biegłego rewidenta, uprawnionego na podstawie odrębnych przepisów do badań ww. sprawozdań i bilansu. Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie określa dokładnie, jakie warunki muszą spełniać osoby, które chcą zostać biegłymi rewidentami. Biegłym rewidentem jest ten, kto złoży odpowiedni egzamin, ślubowanie oraz zostanie wpisany do rejestru biegłych. Oczywiście biegły rewident może być również biegłym sądowym, ale ma to jedynie znaczenie w prowadzonych postępowaniach sądowych, gdy sąd lub inne organy procesowe chcą skorzystać ze specjalistycznej wiedzy takiej osoby przy rozpoznawaniu określonych spraw. Bycie biegłym sądowym nie ma żadnego znaczenia dla omawianej kwestii sporządzania bilansu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne