Rolnik agroturysta

Pytanie:

Znajomy posiada grunt rolny (pow 1,5 ha). Pracuje w budżetówce (ZUS). W innej gminie, ale odległej - nie sąsiedniej, posiada 0,5 ha działki rolno/leśnej. Tam posiada budynek, w miejscowości na prawach miejskich, ale poniżej 5.000 mieszkańców. Żona jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS. Budynek znajduje się w obszarze gruntu rolnego. Posiada 2 pokoje, które chce wynająć na okres roku akademickiego dla studentów. Czy zgłaszając te lokale jako usługi agroturystyczne, ale pod wynajem dla studentów lub uczniów musi z nimi zawrzeć umowę na wynajem? Czy musi zgłosić to US na PCC? Czy istnieją jakieś ulgi, które pozwalałyby na zastosowanie stawki 0 Vat lub zwolnionej w przypadku wynajmu na rzecz osób uczących się? Czy istnieje ewentualnie jakieś rozgraniczenie wieku dla studentów dla skorzystania z ulgi (jeśli taka istnieje)? Czy zgłaszając te lokale jako usługi agroturystyczne, ale pod wynajem dla studentów lub uczniów musi z nimi zawrzeć umowę na wynajem? Czy musi zgłosić to US na PCC? Czy istnieją jakieś ulgi, które pozwalałyby na zastosowanie stawki 0 Vat lub zwolnionej w przypadku wynajmu na rzecz osób uczących się? Czy istnieje ewentualnie jakieś rozgraniczenie wieku dla studentów dla skorzystania z ulgi (jeśli taka istnieje)?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rolnik agroturysta

Zagadnienia związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Przepisów tej ustawy niestosuje się jednak do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, potocznie nazywana działalnością agroturystyczną.

Skoro do tego rodzaju działalności nie mają zastosowania przepisy ustawy oswobodzie działalności gospodarczej, więc taka działalność nie jest działalnościągospodarczą, a rolnik wykonujący taką działalność nie jest przedsiębiorcą.

Konsekwencją tego jest to, iż wykonywanie takiej działalności nie podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli zaś działalność taka nie podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, a rolnik wykonujący tego typu działalność nie jest przedsiębiorcą toi rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie tej działalności nie podlega zgłoszeniu do organu podatkowego (urzędu skarbowego) na sformalizowanych drukach NIP-1. Druki te są bowiem przeznaczone dla osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą.

Działalność rolnicza zdefiniowana w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) nie obejmuje agroturystyki. Dla potrzeb podatku VAT wykonywanie usług agroturystycznych wchodzi zatem w zakres działalności gospodarczej, o której stanowi szczegółowo art. 15 ust. 2 ustawy, określając tę działalność jako wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników.

Świadczone przez rolników na bazie gospodarstw rolnych usługi agroturystyczne na rzecz turystów lub innych osób podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na ogólnych zasadach podatkowych. I tak np.:

  • czynności polegające na zakwaterowaniu turystów w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich świadczone przez podatników podatku rolnego kwalifikowane są wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako usługi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.23.13-00) i podlegają opodatkowaniu wg stawki 7%,

  • przygotowanie i sprzedaż posiłków domowych mieści się w grupie usług gastronomicznych, które do 31.12.2007r. podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 7%. Od 1 stycznia 2008 r. właściwą będzie jednak stawka 22%.

Każdy podatnik wykonujący jakiekolwiek usługi dla prawidłowego określenia stawki podatku VAT jest obowiązany do dokonania klasyfikacji statystycznej wykonywanych czynności na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Dla celów podatku VAT do 31 grudnia 2005r. obowiązuje Polska Klasyfikacja wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.). Organami właściwymi w tym zakresie są organy statystyczne. Na wniosek zainteresowanych opinie w spawie klasyfikacji statystycznej usług na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wydaje: Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, 93-176 Łódź, ul. Suwalska 29. tel: (042) 6839-100, 6839-101, fax (042) 683 90 10, 684 48 46.

W przypadku małego obrotu podatnicy tacy mogą jednak korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Wówczas rolnicy świadczący usługi agroturystyczne w przypadku, gdy z uwagi na niskie kwoty wpływów ze sprzedaży opodatkowanej (tj. nie przekraczające w poprzednim roku podatkowym limitu obrotów uprawniających do zwolnienia podmiotowego od podatku VAT - kwoty 50 000 zł), nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, są jednak obowiązani założyć i prowadzić na każdy rok podatkowy dzienną ewidencję sprzedaży. Zapisów w tej ewidencji dokonuje się na zakończenie każdego dnia, nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. ZOb.: Drobni przedsiębiorcy a VAT

W przypadku stwierdzenia, że ewidencja sprzedaży nie jest prowadzona lub prowadzona jest w sposób nierzetelny - organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek w wysokości 22%.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników  Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego obowiązani są dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Drobni przedsiębiorcy, a zwolnienie z podatku od towarów i usług

Drobni przedsiębiorcy, a zwolnienie z podatku od towarów i usług

Rok 2011 przyniósł poważne zmiany w zakresie warunków, jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać uprawnienie do zwolnienia z podatku VAT. Poprzedni stan prawny został dokładnie omówiony w artykule pt. „Drobni przedsiębiorcy, a VAT” w związku z czym niniejsze (...)

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

Przepisy regulujące podatek VAT zawiera ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Obecnie obowiązująca ustawa dostosowała w zasadzie nasze przepisy do zasad wyrażonych w dyrektywach europejskich, a szczególnie w VI Dyrektywie, zastąpionej następnie Dyrektywą (...)

Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest jedną z dwóch zryczałtowanych form opodatkowania uregulowanych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.   Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej? Określenie (...)

Zwolnienia od VAT

Zwolnienia od VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług i rozporządzenia wykonawcze bo niej przewidują tzw. zwolnienie podmiotowe oraz różne zwolnienia przedmiotowe od podatku od towarów i usług (VAT). Zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców Zgodnie z ustawą o podatku od towarów (...)

Oto RODO - bądź gotowy na zmiany

Oto RODO - bądź gotowy na zmiany

Już 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - RODO. Aby ułatwić życie wszystkim, których dotyczą, a to duża grupa - m.in. przedsiębiorcy, urzędnicy, konsumenci, pacjenci, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało filmy informacyjne "Oto RODO".  - (...)

Małe firmy nie chcą zwalniać bonów z PIT

Małe firmy nie chcą zwalniać bonów z PIT

Mali przedsiębiorcy nie popierają zmian, które mają zwolnić z PIT bony dla pracowników. Większe firmy obstają za ich wprowadzeniem - informuje Gazeta Prawna. W Sejmie znajdują się dwa projekty ustaw, które zakładają objęcie zwolnieniem z podatku bonów, przekazywanych (...)

Internet narzędziem promocji firmy!

Internet narzędziem promocji firmy!

Każdy, kto prowadzi własną firmę - i to zarówno duże przedsiębiorstwo, jak i niewielką firmę rodzinną, czy też jednoosobowo zajmuje się działalnością gospodarczą - zainteresowany jest tym, aby osiągnąć jak największe obroty. To z kolei można osiągnąć zdobywając coraz (...)

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Sejm zajmuje się właśnie projektem nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ma to związek z przyjętym przez Radę Ministrów w styczniu 2004 r. "Planem racjonalizacji wydatków społecznych". Uregulowania zawarte w projekcie przewidują zwiększenie (...)

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń dla uczciwych obywateli

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń dla uczciwych obywateli

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację Kodeksu wykroczeń, która wprowadza wiele korzystnych zmian dla uczciwych obywateli i usprawnia wymiar sprawiedliwości. Osoby ukarane mandatem, np. za złe parkowanie, będą miały więcej czasu na jego zapłacenie. (...)

Zakaz pracy w niedzielę będzie bublem legislacyjnym

Zakaz pracy w niedzielę będzie bublem legislacyjnym

Posłowie jeszcze nie uchwalili zakazu pracy w niedzielę, a już padają pomysły, w jaki sposób można by go obejść. - To kandydat na legislacyjnego bubla roku. Projekt jest niezgodny z konstytucją - denerwuje się Rafał Parczewski z Tesco. To reakcja na sejmową debatę w sprawie wprowadzenia (...)

VAT straszy taksówkarzy

VAT straszy taksówkarzy

Im bliżej końca roku, tym trudniej o wolną taksówkę czy otwarty punkt usługowy. Handlowcy, rzemieślnicy i taksówkarze wolą zrobić sobie długi urlop niż - świadcząc usługi - stać się podatnikami VAT.   (...)Nieoficjalne zawieszenie działalności to nie jedyny sposób na uniknięcie (...)

Sankcje karne w ustawie o VAT

Sankcje karne w ustawie o VAT

Przepisy dotyczące sankcji w ustawie o VAT istnieją od 5 lipca 1993 r., tj. od chwili wejścia w życie ustawy. Także ustawa o VAT z dnia 11 marca 2004 r. zawiera przepisy (art. 109 ustawy), które stanowią odbicie byłego art. 27 starej (...)

Wyższe składki ZUS prowadzących działalność gospodarczą

Wyższe składki ZUS prowadzących działalność gospodarczą

Drobni przedsiębiorcy i inne osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz rozliczające się z ZUS od tzw. podstawy zadeklarowanej już za grudzień bieżącego roku zapłacą wyższe składki ubezpieczeniowe. Zrobią to jednak na początku 2005 roku w styczniowych terminach płatności składek. (...)

Stowarzyszenie konsumenckie - Robin Hood, który zabiera 'bogatym' i nie oddaje biednym

Stowarzyszenie konsumenckie - Robin Hood, który zabiera 'bogatym' i nie oddaje biednym

Stwierdzenie zawarte w tytule nie dotyczy oczywiście wszystkich stowarzyszeń. Mam zamiar tu napiętnować jedynie stowarzyszenia masowo występujące z pozwami przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień stosowanych wzorców umownych za klauzule niedozwolone. Jak pokazuje praktyka, stowarzyszenia (...)

Będzie prokura dla małego przedsiębiorcy

Będzie prokura dla małego przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, w szczególności ci drobni rejestrowani w gminie, będą mogli ustanawiać pełnomocników. Ma to im ułatwić działalność gospodarczą. Wprowadzenie tej zupełnie nowej instytucji przewiduje projekt I księgi kodeksu cywilnego, który zaprezentowała Komisja Kodyfikacyjna (...)

Drobni przedsiębiorcy, a zwolnienie z podatku od towarów i usług

Drobni przedsiębiorcy, a zwolnienie z podatku od towarów i usług

Rok 2011 przyniósł poważne zmiany w zakresie warunków, jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać uprawnienie do zwolnienia z podatku VAT. Poprzedni stan prawny został dokładnie omówiony w artykule pt. „Drobni przedsiębiorcy, a VAT” w związku z czym niniejsze (...)

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

Przepisy regulujące podatek VAT zawiera ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Obecnie obowiązująca ustawa dostosowała w zasadzie nasze przepisy do zasad wyrażonych w dyrektywach europejskich, a szczególnie w VI Dyrektywie, zastąpionej następnie Dyrektywą (...)

Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest jedną z dwóch zryczałtowanych form opodatkowania uregulowanych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.   Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej? Określenie (...)

Zwolnienia od VAT

Zwolnienia od VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług i rozporządzenia wykonawcze bo niej przewidują tzw. zwolnienie podmiotowe oraz różne zwolnienia przedmiotowe od podatku od towarów i usług (VAT). Zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców Zgodnie z ustawą o podatku od towarów (...)

Oto RODO - bądź gotowy na zmiany

Oto RODO - bądź gotowy na zmiany

Już 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - RODO. Aby ułatwić życie wszystkim, których dotyczą, a to duża grupa - m.in. przedsiębiorcy, urzędnicy, konsumenci, pacjenci, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało filmy informacyjne "Oto RODO".  - (...)

Małe firmy nie chcą zwalniać bonów z PIT

Małe firmy nie chcą zwalniać bonów z PIT

Mali przedsiębiorcy nie popierają zmian, które mają zwolnić z PIT bony dla pracowników. Większe firmy obstają za ich wprowadzeniem - informuje Gazeta Prawna. W Sejmie znajdują się dwa projekty ustaw, które zakładają objęcie zwolnieniem z podatku bonów, przekazywanych (...)

Internet narzędziem promocji firmy!

Internet narzędziem promocji firmy!

Każdy, kto prowadzi własną firmę - i to zarówno duże przedsiębiorstwo, jak i niewielką firmę rodzinną, czy też jednoosobowo zajmuje się działalnością gospodarczą - zainteresowany jest tym, aby osiągnąć jak największe obroty. To z kolei można osiągnąć zdobywając coraz (...)

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Sejm zajmuje się właśnie projektem nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ma to związek z przyjętym przez Radę Ministrów w styczniu 2004 r. "Planem racjonalizacji wydatków społecznych". Uregulowania zawarte w projekcie przewidują zwiększenie (...)

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń dla uczciwych obywateli

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń dla uczciwych obywateli

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację Kodeksu wykroczeń, która wprowadza wiele korzystnych zmian dla uczciwych obywateli i usprawnia wymiar sprawiedliwości. Osoby ukarane mandatem, np. za złe parkowanie, będą miały więcej czasu na jego zapłacenie. (...)

Zakaz pracy w niedzielę będzie bublem legislacyjnym

Zakaz pracy w niedzielę będzie bublem legislacyjnym

Posłowie jeszcze nie uchwalili zakazu pracy w niedzielę, a już padają pomysły, w jaki sposób można by go obejść. - To kandydat na legislacyjnego bubla roku. Projekt jest niezgodny z konstytucją - denerwuje się Rafał Parczewski z Tesco. To reakcja na sejmową debatę w sprawie wprowadzenia (...)

VAT straszy taksówkarzy

VAT straszy taksówkarzy

Im bliżej końca roku, tym trudniej o wolną taksówkę czy otwarty punkt usługowy. Handlowcy, rzemieślnicy i taksówkarze wolą zrobić sobie długi urlop niż - świadcząc usługi - stać się podatnikami VAT.   (...)Nieoficjalne zawieszenie działalności to nie jedyny sposób na uniknięcie (...)

Sankcje karne w ustawie o VAT

Sankcje karne w ustawie o VAT

Przepisy dotyczące sankcji w ustawie o VAT istnieją od 5 lipca 1993 r., tj. od chwili wejścia w życie ustawy. Także ustawa o VAT z dnia 11 marca 2004 r. zawiera przepisy (art. 109 ustawy), które stanowią odbicie byłego art. 27 starej (...)

Wyższe składki ZUS prowadzących działalność gospodarczą

Wyższe składki ZUS prowadzących działalność gospodarczą

Drobni przedsiębiorcy i inne osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz rozliczające się z ZUS od tzw. podstawy zadeklarowanej już za grudzień bieżącego roku zapłacą wyższe składki ubezpieczeniowe. Zrobią to jednak na początku 2005 roku w styczniowych terminach płatności składek. (...)

Stowarzyszenie konsumenckie - Robin Hood, który zabiera 'bogatym' i nie oddaje biednym

Stowarzyszenie konsumenckie - Robin Hood, który zabiera 'bogatym' i nie oddaje biednym

Stwierdzenie zawarte w tytule nie dotyczy oczywiście wszystkich stowarzyszeń. Mam zamiar tu napiętnować jedynie stowarzyszenia masowo występujące z pozwami przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień stosowanych wzorców umownych za klauzule niedozwolone. Jak pokazuje praktyka, stowarzyszenia (...)

Będzie prokura dla małego przedsiębiorcy

Będzie prokura dla małego przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, w szczególności ci drobni rejestrowani w gminie, będą mogli ustanawiać pełnomocników. Ma to im ułatwić działalność gospodarczą. Wprowadzenie tej zupełnie nowej instytucji przewiduje projekt I księgi kodeksu cywilnego, który zaprezentowała Komisja Kodyfikacyjna (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje (...)

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Zobacz, co zmieni się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT. Sprawdź, jakie nowe dane będziesz musiał podać i jakie kary grożą za błędy. Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać? ##baner## Czym jest nowy JPK_VAT z deklaracją? JPK_VAT (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów (...)

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące dokumentacji i raportowania w grupach VAT. Raportowanie Przed wejściem do grupy VAT podatnicy VAT powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie zobowiązani są do dokumentowania fakturami VAT każdej czynnościdokonywanej (...)

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

Mikroprzedsiębiorcy pierwszy JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT, czyli elektroniczną ewidencję zakupów i sprzedaży VAT) za styczeń 2018 r. muszą złożyć do 26 lutego br. JPK_VAT za styczeń przesyła się do 26 lutego Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jeśli prowadzisz firmę, jednym z twoich obowiązków jest terminowe opłacanie podatków i prowadzenie księgowości. Jeżeli wybrałeś daną formę opodatkowania i zasady płacenia zaliczek nie oznacza to, że nie możesz tego zmienić. Dowiedz się, jak dokonać zmiany formy opodatkowania (...)

VAT do zmiany

VAT do zmiany

Większa elastyczność w zakresie stawek VAT i ograniczenie biurokracji dla małych przedsiębiorstw Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które mają zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek podatku od wartości dodanej (VAT) i stworzyć lepsze (...)

Usługi elektroniczne a VAT

Usługi elektroniczne a VAT

Artykuł jest poświęcony VAT w handlu międzynarodowym – świadczeniu i nabyciu usług. Dowiedz się, kto rozlicza VAT od usług transgranicznych i jakie znaczenie ma miejsce świadczenia usług. ##baner## Jak ustalić miejsce świadczenia usług? Żeby prawidłowo rozliczyć VAT w zakresie (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie systemu VAT. Od 1 lipca br. można więc stosować mechanizm (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Dotyczą one zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego (...)

Jak rozliczyć VAT?

Jak rozliczyć VAT?

Przeczytaj, w jakim terminie złożyć deklarację VAT i jakie są stawki VAT. Sprawdź, jakie masz obwiązki w zakresie VAT, jeżeli dokonujesz transakcji wewnątrzwspólnotowych (z krajami Unii Europejskiej) i jak rozliczyć sprzedaż mieszaną. Rozliczenie miesięczne i kwartalne Podatnicy (...)

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

Od 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. masz prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać ją jako JPK_VAT. Plik JPK_VAT przekazuje (...)

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

Jakie deklaracje VAT trzeba składać? Składanie deklaracji podatkowych jest podstawowym obowiązkiem każdego podatnika. Przepisy o podatku VAT wyróżniają kilka rodzajów deklaracji dla celów rozliczenia tego podatku. Podstawową jest deklaracja VAT-7, którą składają (...)

Grupa VAT w procedurach podatkowych

Grupa VAT w procedurach podatkowych

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące postępowania podatkowego, interpretacji podatkowych, kontroli podatkowej, napłaty w grupie VAT oraz egzekucji. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Postępowanie podatkowe Grupa (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM PRAWNE

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego Dzień dobry, Jeśli ktoś orientuje się to bardzo proszę o informację/sugestie w sprawie podatku VAT: Moja firma (sp. z o.o.) zakupiła towary (...)

wynajem lokalu a podatek VAT

wynajem lokalu a podatek VAT Chciałabym wynająć firmie , która jest podatnikem podatku VAT pomieszczenia biurowe. Pamieszczenia te mieszczą się w domu jednorodzinnym , którego jestem właścicielką, (...)

Zwrot VAT za materiały budowlane

Zwrot VAT za materiały budowlane witam. mam pytanie odnośnie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego. dana osoba remontująca i chcąca odliczyć VAT ma tytuł prawny do danego budynku ale jest zameldowana (...)

Niezłożone deklaracje vat-7 ... będą kłopoty ??

Niezłożone deklaracje vat-7 ... będą kłopoty ?? Witam No i chyba mam problem w styczniu 2007 wyslalem deklaracje pit-5 i vat-7 do urzedu skarbowego Pozniej dowiedzialem sie ze pit-5 nietrzeba wysylac (...)

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji?

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji? Witam! Mam pytanie, jak rozwiązać kwestię podatku VAT w następującej sytuacji: I wersja sp. z o.o. (czynny podatnik VAT) II wersja osoba fizyczna prowadząca (...)

Niezłożona deklaracja VAT-R

Niezłożona deklaracja VAT-R Witam! Mam następujący problem. Z dniem 1 lutego tego roku rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej( pierwsza działalność), forma opodatkowania - ryczałt (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego Dzień dobry, Jeśli ktoś orientuje się to bardzo proszę o informację/sugestie w sprawie podatku VAT: Moja firma (sp. z o.o.) zakupiła towary (...)

wynajem lokalu a podatek VAT

wynajem lokalu a podatek VAT Chciałabym wynająć firmie , która jest podatnikem podatku VAT pomieszczenia biurowe. Pamieszczenia te mieszczą się w domu jednorodzinnym , którego jestem właścicielką, (...)

Zwrot VAT za materiały budowlane

Zwrot VAT za materiały budowlane witam. mam pytanie odnośnie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego. dana osoba remontująca i chcąca odliczyć VAT ma tytuł prawny do danego budynku ale jest zameldowana (...)

Niezłożone deklaracje vat-7 ... będą kłopoty ??

Niezłożone deklaracje vat-7 ... będą kłopoty ?? Witam No i chyba mam problem w styczniu 2007 wyslalem deklaracje pit-5 i vat-7 do urzedu skarbowego Pozniej dowiedzialem sie ze pit-5 nietrzeba wysylac (...)

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji?

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji? Witam! Mam pytanie, jak rozwiązać kwestię podatku VAT w następującej sytuacji: I wersja sp. z o.o. (czynny podatnik VAT) II wersja osoba fizyczna prowadząca (...)

Niezłożona deklaracja VAT-R

Niezłożona deklaracja VAT-R Witam! Mam następujący problem. Z dniem 1 lutego tego roku rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej( pierwsza działalność), forma opodatkowania - ryczałt (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

VAT: Czy twórcy pracujący na zlecenie powinni być opodatkowani?

VAT: Czy twórcy pracujący na zlecenie powinni być opodatkowani? Czy komuś udało się dostać jakieś orzeczenie/odpowiedź US w sprawie opdatkowania VAT-em twórców (autorów)?? Jak zwykle mamy bałagan (...)

Porady prawne