Rozłożenie orzeczonej grzywny na raty

Pytanie:

Czy grzywnę w sprawie karnej można rozłożyć na raty? Jeśli tak to do kogo trzeba się zgłosić, na ile maksymalnie, czy będą oprocentowane itd.

Masz inne pytanie do prawnika?

7.3.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozłożenie orzeczonej grzywny na raty

Należy udzielić twierdzącej odpowiedzi na pytanie dotyczące dopuszczalności rozłożenia grzywny na raty. Wymaga to aktywności ze strony osoby zobowiązanej do zapłacenia grzywny, poprzez złożenie przez taką osobę wniosku do właściwego miejscowo sądu, który orzekł grzywnę, o jej rozłożenie. We wniosku należy podać przyczyny, dla których osoba zobowiązana chce rozłożenia grzywny na raty ( mogą to być w szczególności : trudne warunki materialne i rodzinne takiej osoby ), proponowaną wysokość rat oraz ich ilość. Sąd może rozłożyć spłatę grzywny w ratach na czas nie przekraczający 1 roku . Grzywny nie podlegają oprocentowaniu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne