Różny udział w zysku i w stracie

Pytanie:

Czy możliwy jest w spółce cywilnej podział udziału w kosztach inny niż podział udziału w zyskach? Np. spółka ma trzech udziałowców. Przychód spółki wynosi -10000, koszta -2000, zysk 8000. Udziałowcy wykazują następujący podział: I udziałowiec przychód 3000, koszta 1000, zysk 2000 II udziałowiec przychód 4000, koszta 500, zysk 3500 III udziałowiec przychód 3000, koszta 500, zysk 2500

Masz inne pytanie do prawnika?

25.4.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Różny udział w zysku i w stracie

Co do zasady jest tak, że każdy ze wspólników ma prawo do równego udziału w zysku bez względu na rodzaj i wartość wniesionego przez siebie wkładu. Jednak umowa może przewidywać właśnie nierówny udział poszczególnych wspólników w zysku, umowa taka może uzależniać taki nierówny udział od wielkości udziału danego wspólnika w majątku wspólnym. Zgodnie z treścią art. 867 kodeksu cywilnego stanowi, iż każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. Paragraf 2 tego artykułu stanowi natomiast, iż ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się w razie wątpliwości także do udziału w stratach. Treść powołanego przepisu wskazuje jedynie, iż tylko w razie wątpliwości stosuje się powyższą regułę. Należy więc wnioskować, iż nie ma przeszkód, by umowa spółki w różny sposób regulowała udział w zyskach i stratach dla poszczególnych wspólników. Należy tylko pamiętać, iż nie można pozbawić wspólnika udziału w zyskach.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne