Rozporządzanie prawami autorskimi

Pytanie:

W jaki sposób następuje rozporządzanie prawami autorskimi?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozporządzanie prawami autorskimi

Dysponent autorskich praw majątkowych (twórca lub późniejszy nabywca autorskich praw majątkowych) może rozporządzać swoim prawem na dwa sposoby:· Przenieść całość autorskich praw majątkowych na inna osobę poprzez umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności,· Udzielić zezwolenia dla osoby trzeciej na korzystanie z utworu, tzw. licencję. Naruszeniem autorskich praw majątkowych jest takie działanie, które można kwalifikować jako wkroczenie w zakres cudzego prawa majątkowego (monopolu eksploatacyjnego na konkretny utwór) lub wykroczenie poza zakres uzyskanej licencji. Art. 79 prawa autorskie normuje odpowiedzialność cywilną, natomiast art.
Porady prawne
118 oraz 118 z ind. 1 prawa autorskiego normują odpowiedzialność karną za te naruszenia. Warto w tym miejscu wskazać, iż z tytułu autorskich praw majątkowych odpowiada także współsprawca oraz osoby określone w art. 422 k.c. - np. pomocnik i nakłaniający. Ich odpowiedzialność jest solidarna.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne