Ryczałt i zasady ogólne

Pytanie:

Prowadzę jednoosobową firmę opodatkowaną ryczałtem. Chcemy z kolegą założyć spółkę cywilną. Czy spółka może prowadzić książkę przychodów i rozchodów, czy też musi być ryczałtowcem? Czy ja mogę płacić ryczałt, a kolega rozliczać się na podstawie książki przychodów i rozchodów?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ryczałt i zasady ogólne

Przepisy prawa podatkowego traktują pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, jak również pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną samodzielnie przez osobę fizyczną, jako odrębne i niezależne od siebie formy prowadzenia działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w różnych formach, mają, co do zasady, swobodę opodatkowania przychodów pochodzących z poszczególnych form działalności w różny sposób (opodatkowanie ryczałtowe, bądź na ogólnych zasadach). Możliwe jest zatem równoczesne prowadzenie przez podatnika działalności jednoosobowo opodatkowanej w formie ryczałtu oraz prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych.

Porady prawne

Nie ma natomiast możliwości, aby wspólnicy spółki cywilnej mogli wybrać w ramach prowadzonej przez siebie (tej samej), pozarolniczej działalności gospodarczej, odmienne formy opodatkowania tej działalności, tj. jeden wspólnik zasady ogólne, a drugi wspólnik ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (tak: Postanowienie Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z dnia 30 czerwca 2006 r., sygn. IA-415/69/2006).

Znamienne jest, że w ramach zasad ogólnych, wspólnicy spółek osobowych, do których zalicza się również spółka cywilna, mają możliwość wyboru opodatkowania dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej w ramach tych spółek osobowych, bądź na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 (tj. wg skali podatkowej) lub na zasadach określonych w art. 30c (tj. jednolita stawka 19%) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże pamiętać należy, że tak dokonany wybór przez konkretnego wspólnika spółki, będzie dotyczył wszystkich form prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, do których będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne