Ryczałt i zasady ogólne

Pytanie:

Prowadzę jednoosobową firmę opodatkowaną ryczałtem. Chcemy z kolegą założyć spółkę cywilną. Czy spółka może prowadzić książkę przychodów i rozchodów, czy też musi być ryczałtowcem? Czy ja mogę płacić ryczałt, a kolega rozliczać się na podstawie książki przychodów i rozchodów?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.3.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ryczałt i zasady ogólne

Przepisy prawa podatkowego traktują pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, jak również pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną samodzielnie przez osobę fizyczną, jako odrębne i niezależne od siebie formy prowadzenia działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w różnych formach, mają, co do zasady, swobodę opodatkowania przychodów pochodzących z poszczególnych form działalności w różny sposób (opodatkowanie ryczałtowe, bądź na ogólnych zasadach). Możliwe jest zatem równoczesne prowadzenie przez podatnika działalności jednoosobowo opodatkowanej w formie ryczałtu oraz prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych.

Porady prawne

Nie ma natomiast możliwości, aby wspólnicy spółki cywilnej mogli wybrać w ramach prowadzonej przez siebie (tej samej), pozarolniczej działalności gospodarczej, odmienne formy opodatkowania tej działalności, tj. jeden wspólnik zasady ogólne, a drugi wspólnik ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (tak: Postanowienie Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z dnia 30 czerwca 2006 r., sygn. IA-415/69/2006).

Znamienne jest, że w ramach zasad ogólnych, wspólnicy spółek osobowych, do których zalicza się również spółka cywilna, mają możliwość wyboru opodatkowania dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej w ramach tych spółek osobowych, bądź na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 (tj. wg skali podatkowej) lub na zasadach określonych w art. 30c (tj. jednolita stawka 19%) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże pamiętać należy, że tak dokonany wybór przez konkretnego wspólnika spółki, będzie dotyczył wszystkich form prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, do których będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany istotne dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dotyczące m.in. wyboru formy opodatkowania. Minister Finansów wydał w tym zakresie objaśnienie podatkowe. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. wybór formy opodatkowania, (...)

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego

1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany istotne dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dotyczące m.in. opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego przez jednego z małżonków. Minister Finansów wydał w tym zakresie objaśnienie podatkowe. (...)

Opodatkowanie PIT przychodów/dochodów z najmu prywatnego w 2022 r.

Opodatkowanie PIT przychodów/dochodów z najmu prywatnego w 2022 r.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. – na podstawie przepisu przejściowego w tzw. Polskim Ładzie (art. 71) – podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (czyli z tzw. najmu prywatnego), (...)

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Czemu służą ogólne zasady postępowania podatkowego? Chociaż podatnikom czasem może się nie bezpodstawnie wydawać, iż ogólne zasady postępowania podatkowego są jedynie retorycznym ozdobnikiem Ordynacji podatkowej, w istocie stanowią one solidny fundament całego postępowania (...)

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT – czyli ryczałt od przychodów spółek – to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie. Przeczytaj, jakie zasady obowiązują (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć (...)

Jakie zasady obowiązują w prawie cywilnym?

Jakie zasady obowiązują w prawie cywilnym?

Czym są ogólne zasady prawa cywilnego i czemu służą? Zasady prawa cywilnego to kategoria norm prawnych, któe wyróżniają się swoją doniosłością i szczególną rolą, jaką pełnią w ramach tej gałęzi prawa. Stanowią one podstawowe założenia, idee przewodnie (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). (...)

Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

Jakie wymogi w zakresie wystawiania faktur VAT obowiązują małego podatnika stosującego metodę kasową? Małego podatnika, który stosuje metodę kasową obowiązują wszystkie ogólne zasady odnoszące się do wystawiania faktur VAT. Jeśli jest on zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny', (...)

Ogólne zasady zatrudnienia w Unii Europejskiej

Ogólne zasady zatrudnienia w Unii Europejskiej

24 grudnia 2002 r. ustanowiono ujednoliconą wersję traktatu wprowadzającego Unię Europejską. W tym traktacie rozdział VIII, to rozdział dotyczący zatrudnienia.   Ogólne zasady rządzące rynkiem pracy Traktat nakłada na Państwa Członkowskie i Wspólnotę obowiąze unia europejska, (...)

Samochody służbowe do celów prywatnych - zmiany PIT w 2015 roku

Samochody służbowe do celów prywatnych - zmiany PIT w 2015 roku

Zmieniły się zasady rozliczania podatku z tytułu samochodów służbowych użytkowanych przez pracowników do celów prywatnych. Od 2015 wartość przychodu określa ryczałt. Nowe, jaśniejsze przepisy Wysokość i zasady ustalania przychodu u pracownika z korzystania z aut służbowych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

Osoba fizyczna od 1 października 2006 roku wynajmuje mieszkanie, będące jej własnością, za opłatą 800 zł. Jest to pierwsza umowa dotycząca tej nieruchomości. Proszę o podanie procedury dokonania zgłoszenia do urzędu skarbowego odnośnie opodatkowania oraz o podanie sposobu opodatkowania (...)

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Mam pytanie odnośnie opodatkowani dochodów otrzymywanych z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego. Od ponad 5 lat nie mieszkam w Polsce. Obecnie mieszkam w Szkocji od 3 lat, a poprzednio mieszkałem w Australii. Nie posiadam miejsca zamieszkania w Polsce, ale posiadam nieruchomość. Dom jednorodzinny (...)

Koszty wynajmującego samochód

Koszty wynajmującego samochód

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej wynajmuje samochód szkole jazdy, w której jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z umową wszelkie koszty związane z korzystaniem samochodu ponosi Wynajmujący. Czy w takiej sytuacji amortyzacja, odsetki od kredytu, ubezpieczenie (...)

Rozszerzenie działalności o nowy wpis

Rozszerzenie działalności o nowy wpis

Chcę rozszerzyć działalność o nowy wpis PKD, który jest wykluczony z obecnie stosowanej przeze mnie formy rozliczenia - ryczałtu ewidencjonowanego. Rozszerzenie działalności o nowy wpis PKD wiąże się w zasadzie z przejściem od początku całej procedury rejestracyjnej, trzeba to kolejno (...)

Wynajem lokali w ramach działalności

Wynajem lokali w ramach działalności

Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali użytkowych. Przychód opodatkowany podatkiem zryczałtowanym. Jaką zastosować stawkę ryczałtu? Od 2004 r. również osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (bez względu na sposób opodatkowania (...)