Skutek zniesienia wspólności z datą wsteczną

Pytanie:

"Jaka jest różnica między orzeczeniem zniesienia wspólności z datą wsteczną a z datą orzeczenia zniesienia? Jeżeli zniesienie wspólności majątkowej (podczas trwania rozwodu) następuje z dniem ogłoszenia zniesienia wspólności, to czy dorobek wspólny (np. zakupione mieszkanie, samochód) jest dalej wspólnością majątkową, czy nastąpiła jego rozdzielność w częściach ułamkowych? Czy dorobek (np. mieszkanie), który w wyniku zniesienia wspólności uległ rozdzielczości może na wniosek jednego z małżonków (już po rozwodzie) ulec podziałowi np. sprzedaży i podziale pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży (gdy drugie z małżonków nie zgadza się na podział)? "

Odpowiedź prawnika: Skutek zniesienia wspólności z datą wsteczną

Skutkiem zniesienia wspólności majątkowej jest powstanie rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że istniejące do tej pory trzy masy majątkowe (dwa majątki odrębne każdego z małżonków i majątek wspólny) są zastępowane przez dwa majątki odrębne. Majątek, który do tej pory był wspólny staje się podobny do współwłasności w częściach ułamkowych (stosuje się do niego bowiem odpowiednio te przepisy). Każdy z małżonków ma udział w tym majątku wynoszący ½. W wyjątkowych przypadkach jednak sąd może orzec, że udziały nie są równe i oznaczyć ich wielkość.

Różnica w skutkach między orzeczeniem o zniesieniu współwłasności z datą wsteczną, a z datą wydania orzeczenia ujawnia się w praktyce w tym, jaki będzie skład majątku wspólnego. Jeżeli po dacie, z którą powstaje rozdzielność majątkowa małżonkowie wspólnie (każde z nich zapłaciło) zakupili mieszkanie, to będzie ono przedmiotem współwłasności, a nie częścią wspólności majątkowej.

Co do rozwodu i orzeczenia zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną, to te dwie sprawy nie mogą być przedmiotem jednego pozwu; dla każdej z nich właściwy jest inny sąd.

Po zniesieniu wspólności majątkowej, jak zostało wyżej powiedziane, do majątku stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. W razie podziału tego majątku stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku. Podział może nastąpić w wyroku orzekającym rozwód (jeżeli nie przedłuży to nadmiernie postępowania), umownie lub w drodze postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności, które może się toczyć także przed sądem polubownym. Podział majątku może nastąpić na wniosek tylko jednego małżonka. Zgoda czy jej brak ze strony drugiego z małżonków nie ma znaczenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika