Podatki w spółce cichej

Pytanie:

Przeczytałem artykuł na Państwa stronie na temat spółki cichej: http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-spolek/pozostale/artykuly/co-to-jest-spolka-cicha-i-jaki-jest-jej-status-w-porzadku-prawnym-strona-3.html Przy założeniu, że z cywilno-prawnego punktu widzenia taki twór jest możliwy: czy spółka może zaliczać w koszty udziały w zysku wspólnika cichego? Czy też takie rozwiązanie byłoby sprzeczne z prawem (np. pozwalałoby uniknąć podwójnego opodatkowania chociaż na zbliżonych warunkach co w spółce komandytowej)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podatki w spółce cichej

27.2.2012

Na gruncie podatku dochodowego na ogół przyjmuje się, że najwłaściwszym będzie potraktowanie wspólników spółki cichej, jak wspólników spółki niebędącej osobą prawną, a więc zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy którego przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz łączy się z pozostałymi przychodami z danego źródła. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe (stąd niezwykle ważnym jest określenie w umowie udziału w zyskach).

Zatem wspólnik spółki cichej prowadzący tą działalność nie będzie mógł traktować tej części dochodu przypadającej wspólnikowi cichemu jako koszt uzyskania przychodu. Podział powinien zostać dokonany na poziomie przychodów i kosztów.

Potrzebujesz porady prawnej?