Sposób złożenia oświadczenia woli

Pytanie:

W jaki sposób osoba może wyrazić swoje oświadczenie woli, aby wywierało ono skutki prawne?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sposób złożenia oświadczenia woli

Oświadczenie woli można uznać za złożone, tylko wtedy, gdy zachowanie danej osoby zostało uzewnętrznione. O tym, w jaki sposób podmiot prawa cywilnego może razić swoje oświadczenie woli, stanowi art. 60 Kodeksu cywilnego:

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)

Tradycyjnie wyróżnia się oświadczenia woli składane:

  • wyraźnie lub w sposób dorozumiany (konkludentny, per facta concludentia);

  • przy użyciu języka lub przy pomocy niewerbalnych przekazów informacji (znaków);

  • pisemnie lub ustnie (ten podział dotyczy tylko oświadczeń woli składanych przy użyciu języka).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne