Sprawdzenie legalności budynku

Pytanie:

Zamierzam kupić działkę, na której zlokalizowany jest budynek. W wypisie z księgi wieczystej działka ta jest opisana jako działka niezabudowana. Właściciel twierdzi, iż budynek ten został zbudowany legalnie, jednakże odmawia mi udostępnienia dokumentacji potwierdzającej ten fakt. Czy i gdzie mam możliwość sprawdzenia, czy ten budynek to nie jest samowola budowlana?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprawdzenie legalności budynku

Danych takich należy szukać w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostów. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne w ewidencji tej znajdują się dane na temat budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy, właściciel jest obowiązany do powiadamiania starosty o wszystkich zmianach uzasadniających zmianę wpisu. Jeżeli dane dotyczące budynku znajdują się w ewidencji, można domniemywać, że budynek został wybudowany zgodnie z prawem. Każdy kto ma interes prawny, ma prawo wglądu do operatu ewidencyjnego zawierającego dane o gruntach i budynkach. Informacje takie udostępniane są jednak odpłatnie (art. 24 ustawy).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne