Sprzedaż aparatów medycznych przez szpital

Pytanie:

"Czy szpital ma możliwość sprzedaży środków trwałych (aparatów medycznych)? Proszę o podanie podstawy prawnej."

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż aparatów medycznych przez szpital

Każdy praktycznie podmiot może rozporządzać swoim majątkiem. Także i szpital. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której szpital nie mógłby przekazać w taki czy inny sposób np. wysłużonego sprzętu i musiał go trzymać w swoich pomieszczeniach na zawsze. Zgodnie z Art. 53 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.1991.91.408 ze zm.) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym). Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może być dokonane przez zakład na zasadach określonych przez organ, który zakład utworzył. Wniesienie majątku do spółek lub fundacji wymaga zgody organu, który zakład utworzył. Podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy, ustalany przez kierownika zakładu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika