Sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

Pytanie:

"Jakie warunki należy spełnić aby zakupić nieruchomość rolną należącą do Skarbu Państwa?"

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

Sprzedaż nieruchomości rolnych SP obwarowana jest kilkoma warunkami. Pierwszy z nich stanowi, że nabywcą takich gruntów nie może być osoba, do której po sprzedaży będzie należało łącznie 500 ha użytków rolnych, przy czym powierzchnię tych użytków ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości rolnej. Kolejnym warunkiem jaki musi spełnić Agencja Nieruchomości Rolnych przy sprzedaży jest umożliwienie osobom uprawnionym skorzystania z prawa pierwokupu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika