Stawka VAT na samochody pożarnicze

Pytanie:

Przy sprzedaży używanych samochodów pożarniczych stosowana jest obniżona stawka VAT 7% dla kupujących ochotniczych straży pożarnych oraz gmin. Stawkę tę stosujemy w przypadku sprzedaży standardowej. Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku sprzedaży w systemie VAT marża? Zakładając, że VAT obejmujemy tylko nadwyżkę ponad cenę zakupu. Czy ma być to też obniżona stawka VAT 7%, czy musi być to 22%?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Stawka VAT na samochody pożarnicze

17.11.2008

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z ust. 10 przywołanego wyżej art. 41 - stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 (a więc 7%), stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

W załączniku nr 3 do ustawy, pod pozycją 129 wymieniono, jako korzystające z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług, przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej sprzęt przewozowo–samochodowy, w tym pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej.

Preferencyjną stawkę VAT (7%) stosuje się również w przypadku dostawy  dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, używanych samochodów pożarniczych, opodatkowanych na zasadzie marży na podstawie art. 120 ustawy o VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?