Transakcje, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Pytanie:

"Co kryje się pod pojęciem transakcji, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?"

Odpowiedź prawnika: Transakcje, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Pod pojęciem transakcji w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy należy rozumieć dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek; a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt. 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim (przekazy pieniężne zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem to transakcje realizowane drogą elektroniczną przez dostawcę usług płatniczych w imieniu zleceniodawcy w celu udostępnienia środków odbiorcy obsługiwanemu przez dostawcę usług płatniczych bez względu na to, czy zleceniodawca i odbiorca jest tą samą osobą – przyp. red.)
b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych
c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta
d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika