Treść pełnomocnictwa

Pytanie:

Firma chciałaby udzielić pełnomocnictwa generalnego danej osobie. Jak wyglądałoby takie pełnomcnictwo (wzór). Czy można udzielić pełnomocnictwa dotyczącego tylko spraw organizacyjnych, zw. z administrowaniem i kierowaniem firmą, lub też tylko pełnomocnictwa związanego ze sprawami materialnymi i finansowymi?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.1.2017

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Treść pełnomocnictwa

Zakres pełnomocnictwa zależy od woli mocodawcy, który udziela pełnomocnictwa. Może on upoważnić pełnomocnika tylko do określonych czynności. Należy zauważyć, że pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika do dokonywania czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego, określającego konkretne czynności, do których umocowany będzie pełnomocnik. Treść pełnomocnictwa powinna wyrażać oświadczenie mocodawcy, że daje określonej osobie upoważnienie (pełnomocnictwo) do dokonywania określonych czynności (pełnomocnictwo szczególne) albo upoważnienie do dokonywania wszystkich czynności (pełnomocnictwo ogólne). Najistotniejszymi elementami pełnomocnictwa są: - wskazanie mocodawcy - wskazanie pełnomocnika - podpis mocodawcy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne