Ulepszenie środka trwałego a amortyzacja

Pytanie:

"Posiadam w ewidencji środków trwałych maszyny i urządzenia, które amortyzuję liniowo, ale i są też takie, które zostały zaliczone do kosztów jednorazowo, np. samochód ciężarowy w listopadzie 2007 r., o wartości początkowej ok. 30 000 zł. Środki trwałe ulegają modernizacji czy ulepszeniu, wysokość poniesionych kosztów przekracza kwotę 3 500 zł. Jak zachować się, zaliczając te wydatki do kosztów, czy zawsze można je wpisać jednorazowo?"

Odpowiedź prawnika: Ulepszenie środka trwałego a amortyzacja

Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki na ulepszenie powiększają wartość początkową środka trwałego, także gdy wcześniej został on całkowicie zamortyzowany. To powoduje, że podatnik musi wznowić naliczanie amortyzacji według tej samej stawki i metody, jaką przyjął wcześniej dla tego środka trwałego (tak: A. Koleśnik, Amortyzacja po ulepszeniu, Rzeczpospolita z 19 kwietnia 2007 r.).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika