Umieszczenie pamiątkowej tablicy na budynku

Pytanie:

Mieszkam w starej kamienicy na terenie tzw. ziem odzyskanych. W budynku tym na przełomie XVIII i XIX wieku urodził się i mieszkał wybitny wrocławski nauczyciel akademicki, któremu pamięci poświęcona była tablica pamiątkowa zamieszczona na elewacji budynku. Po 1945 roku tablica ta ze względu na to że była napisana w języku niemieckim została usunięta. Czy obecnie mogę wykonać na swój koszt i zamieścić taką samą tablicę pamiątkową na tym budynku napisaną w dwóch językach , tj. polskim i niemieckim? Czy gmina lub inny organ administracyjny musi wyrazić na to zgodę jeżeli mam oficjalną zgodę właściciela kamienicy?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umieszczenie pamiątkowej tablicy na budynku

Nie ma unormowania zabraniającego umieszczania tablic poświęconych znanym lokatorom. Jeśli zatem była zgoda właściciela, to taką tablicę można umieścić. Nie jest potrzebna do tego zgoda organu Gminy.

Zamieszczenie takiego napisu w dwóch językach jest dopuszczalne. Ustawa o języku polskim stanowi, że napisy i informacje przeznaczone do odbioru publicznego sporządza się w języku polskim. Nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy.

Porady prawne
Tagi:  język, tablica

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

  22 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów. Ustawa ta reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji jednostek sektora finansów publicznych. Zastępuje ona dekret z dnia 18 września 1954 r. o likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych (...)

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego?

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego?

Konferencja prasowa Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dotyczące techniki, języka łacińskiego oraz nowego przedmiotu biznes i zarządzanie to główne tematy konferencji prasowej Sekretarza Stanu w MEiN Dariusza Piontkowskiego oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej Justyny Orłowskiej. Wśród projektów skierowanych (...)

Zawód tłumacza przysięgłego określony przepisami ustawy

Zawód tłumacza przysięgłego określony przepisami ustawy

27 stycznia 2005 r. weszła w życie ustawa o tłumaczach przysięgłych uchwalona w listopadzie poprzedniego roku. Akt ten określa warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego zawodu, jednak jego stosowanie wyłączone jest w stosunku do tłumaczy języka migowego oraz innych systemów komunikacji niebędących językami (...)

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek).  Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania 25 (...)

NIK krytykuje polskie urzędy. Zarzuca im dyskryminację

NIK krytykuje polskie urzędy. Zarzuca im dyskryminację

Polskie urzędy nie traktują osób głuchoniemych z należytą powagą. Swoje zaniedbania tłumaczą niskim odsetkiem głuchoniemych petentów, ale nie dostrzegają, że głuchoniemi nie przychodzą do urzędów, bo poziom dostępności instytucji użyteczności publicznej dla niepełnosprawnych jest wciąż niewystarczający. Jak ustalili kontrolerzy NIK, jedną z przyczyn tego stanu rzeczy, (...)

Mniejszości narodowe i etniczne pod ochroną

Mniejszości narodowe i etniczne pod ochroną

2 maja 2005 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Kogo dotyczą zmiany opisane w nowym akcie? Ustawa reguluje sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, a także sposób realizacji zasady równego traktowania (...)

Łatwiej zarejestrować auto z zagranicy

Łatwiej zarejestrować auto z zagranicy

Od dzisiaj do wniosku o rejestrację dołączymy mniej dokumentów. Kupując samochód za granicą musimy zarejestrować go w Polsce w ciągu 30 dni. Jeśli auto pochodzi spoza Unii Europejskiej, to czas ten liczymy od odprawy celnej. Gdy kupiliśmy je w państwie wspólnoty, wówczas mamy miesiąc od dnia sprowadzenia. Wniosek i wymagane dokumenty trzeba złożyć w wydziale (...)

Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  Kto może opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy itp.?   Artykuł 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, (...)

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki w 2018 r. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 765,94 zł dziennie. Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach nie może przekroczyć 2,22 zł dziennie. Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających (...)

Opłata reklamowa

Opłata reklamowa

Kiedy opłata reklamowa może być pobierana? Opłata reklamowa może być wprowadzona, w drodze uchwały, przez radę danej gminy od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Opłata reklamowa może być pobierana tylko na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (...)

Będzie trzecia tablica rejestracyjna. Rowery przewieziesz legalnie

Będzie trzecia tablica rejestracyjna. Rowery przewieziesz legalnie

Resort infrastruktury pracuje nad przepisami, dzięki którym będzie możliwe wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej. Umieścić będzie można ją np. na bagażniku do przewozu rowerów. Obecnie rowerowe bagażniki na hak można kupić legalnie, ale ich używanie budzi wiele wątpliwości. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, zakazane jest zasłanianie tylnych tablic, a taka sytuacja występuje (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zgoda na tablicę informacyjną przedsiębiorcy

Zgoda na tablicę informacyjną przedsiębiorcy

W mieszkaniu prowadzona jest działalność gospodarcza. Mieszkanie jest częścią wspólnoty mieszkaniowej. Chcemy na zewnątrz budynku, na ścianie umieścić trzy tablice informacyjne o firmie: nazwę, (...)

Tablica informacyjna na elewacji budynku wspólnoty

Tablica informacyjna na elewacji budynku wspólnoty

W mieszkaniu prowadzona jest działalność gospodarcza. Mieszkanie jest częścią wspólnoty mieszkaniowej. Chcemy na zewnątrz budynku, na ścianie umieścić trzy tablice informacyjne o firmie: nazwę, (...)

Język umowy zawieranej przez przedsiębiorców

Język umowy zawieranej przez przedsiębiorców

W obrocie gospodarczym kontrahenci krajowi coraz częściej proponują nam zawieranie umowy w języku obcym lub w języku obcym + tłumaczenie (gdzie autentycznym tekstem jest tekst w języku obcym). Czy (...)

Język zawarcia umowy w Polsce z obcokrajowcem

Język zawarcia umowy w Polsce z obcokrajowcem

W przypadku zawierania umowy z dostawcą zagranicznym jaki język kontraktu obowiązuje? Jak ustala się właściwość sądu, na ile polski partner handlowy ma prawo wyboru w zakresie stosowania prawa (...)

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Otrzymałem propozycję zawarcia umowy akcjonariuszy spółki joint venture z s osobami fizycznymi-przedsiębiorcami z Irlandii Północnej. W projekcie umowy sporządzonej przez prawników z Irlandii (...)

Umowa w języku angielskim

Umowa w języku angielskim

Przedsiębiorcy działający w Polsce zarejestrowani w KRS, posiadający NIP i Regon, podejmują współpracę handlową.Czy umowa handlowa zawarta pomiędzy 2 polskimi przedsiębiorcami dot. współpracy (...)

Wykonanie wyroku polskiego sądu w innym państwie Unii Europejskiej

Wykonanie wyroku polskiego sądu w innym państwie Unii Europejskiej

W jaki sposób doprowadzić do wykonania polskiego wyroku w innym państwie UE? Orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim nie może być w żadnym przypadku przedmiotem ponownego badania co do (...)

Tablica informacyjna na budowie

Tablica informacyjna na budowie

Jakie informacje powinny się znajdować na Tablicy Informacyjnej budowy? Określenie jakie informacje powinny się znaleźć na tablicy informacyjnej budowy zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (...)

Tablica ogłoszeń w spółdzielni

Tablica ogłoszeń w spółdzielni

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo rozwieszać na tablicach ogłoszeń w blokach, ogłoszenia o tym kto i ile zalega z opłatami czynszu? Jest to robione w sposób "zaszyfrowany" tzn. zamiast nazwiska (...)

FORUM PRAWNE

alimenty i ustalenie ojcostwa

alimenty i ustalenie ojcostwa Pewna dziewczyna w 8 miesiacu ciazy pozwala mnie do sadu o alimenty. Widzialem ja raz jedyny w zyciu i wtedy wspolzylismy na dyskotece, (oboje nietrzezwi). z tego co wiem (...)

Czy istnieje obowiązek tłumaczenia dokumentacji _OPROGRAMOWANIA_ na język polski dla programów, które

Czy istnieje obowiązek tłumaczenia dokumentacji _OPROGRAMOWANIA_ na język polski dla programów, które Czy istnieje obowiązek tłumaczenia dokumentacji _OPROGRAMOWANIA_ na język polski dla programów, (...)

Kazus z prawa karnego materialnego

Kazus z prawa karnego materialnego Witam. Proszę o o pomoc w rozwiązaniu kazusu z prawa karnego materialnego. Mile widziane również drobne wskazówki bądź wszelkiego rodzaju nakierowania. Serdecznie (...)

jestem polakiem mieszkam we francji,żona wyjechała z dziećmi do polski

jestem polakiem mieszkam we francji,żona wyjechała z dziećmi do polski Witam od razu przejdę do rzeczy a więc ,mieszkałem z żoną we Francji około 6 lat,nagle żona podjeła decyzję o powrocie (...)

Pomagam przy załatwieniu legalnego prawa jazdy .Krotkie terminy (nawet 2 - 3dni).

Pomagam przy załatwieniu legalnego prawa jazdy .Krotkie terminy (nawet 2 - 3dni). Pomagam przy załatwieniu legalnego prawa jazdy .Krotkie terminy (nawet 2 - 3dni). Znasz Język angielski alb Język (...)

tablica informacyjna przy drodze

tablica informacyjna przy drodze Na terenie firmy, przy granicy z drogą stoi tablica informacyjna, przy wjeździe do firmy. Ktoś ostatnio powiedział, że jet to reklama i że powinno się za to zapłacic (...)

Wymiana która nie doszła do skutku i zwrot

Wymiana która nie doszła do skutku i zwrot W lutym 2022 zakupiłam tablicę manipulacyjną dla dziecka 649zł + 30zł koszt wysyłki. Uległa uszkodzeniu, niektóre elementy popsuły się w ciągu miesiąca. (...)

MANDAT KARNY

MANDAT KARNY CZY MANDAT KREDYTOWY ULEGA PRZEDAWNIENIU, JEŻELI TAK TO PO JAKIM OKRESIE? (ROMAN02) Pewnie że ulega przedawnieniu, chyba po trzech latach (nie mam pewności) ale z doświadczenia wiem, że (...)

Usunięcie tablicy komunistycznej

Usunięcie tablicy komunistycznej Dzień dobry. Od razu przedstawię sprawę. Od kilkudziesięciu lat na budynku urzędu gminy wisi tablica upamiętniająca śmierć urzędników komunistycznych zamordowanych (...)

nieczytelna tablica rejestracyjne - sposoby na unikniecie mandatu

nieczytelna tablica rejestracyjne - sposoby na unikniecie mandatu mam pytanko jakie znacie sposoby na unikniecie mandatu z fotoradaru, ja wiem o siatce z marketu która częściowo zawinęła się na na (...)

Porady prawne