Uprawnienia pracodawcy względem związku zawodowego

Pytanie:

Na terenie zakładu pracy ma siedzibę międzyzakładowy związek zawodowy. Osobowość prawną posiada związek, którego ogniwami są organizacje wydziałowe tego pracodawcy, na terenie działania którego związek ma siedzibę. Ogniwa związku nie posiadają osobowości prawnej. Do związku przychodzi korespondencja, adresowana na siedzibę związku. Przewodniczący związku odbiera tą korespondencję z biura nadawczo-odbiorczego pracodawcy i w zależności od wskazania adresata docelowego ( np. jest adresowana do związku międzyzakładowego, ale dla zarządu określonego wydziału) po zadekretowaniu przekazuje na wydział. Czy pracodawca ma prawo ingerować w struktury związku i wydać polecenie wydawania korespondencji adresatowi docelowemu- ogniwu związku, z pominięciem jej adresata, tj. związku międzyzakładowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.4.2011

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia pracodawcy względem związku zawodowego

Zgodnie z art. 1 ustawy o związkach zawodowych, związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. W swojej działalności statutowej, związek zawodowy jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż pracodawcy nie przysługują kompetencję nadzorcze nad związkiem, w szczególności poprzez władcze ingerowanie w jego strukturę, działalność etc. Pracodawca nie może zatem wydać polecenia wydawania korespondencji adresatowi docelowemu, z pominięciem jej rzeczywistego adresata, którym jest związek międzyzakładowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

praca na etacie a prowadzenie praktyk

5.5.2014 przez: Ada_82

umowe zespołu muzycznego

12.11.2012 przez: mateuszck23

prawo do odprawy

5.1.2010 przez: urszula100

podpisanie za kogoś

27.9.2009 przez: gosiabik