Ustalenie ojcostwa nienarodzonego dziecka

Pytanie:

Czy mogę ubiegać się o ustalenie ojcostwa jeśli dziecko jest spoza związku małżeńskiego i jest jeszcze nienarodzone? Czy jeśli wnioskuję o ustalenie ojcostwa w sądzie, to czy jestem zwolniony także z opłat dotyczących ewentualnych badań DNA?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalenie ojcostwa nienarodzonego dziecka

Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca, albo na mocy orzeczenia sądu. Mężczyzna, uważający się za ojca dziecka, nie jest jednak uprawniony do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa, gdyż sądowego ustalenia ojcostwa może żądać zarówno samo dziecko, jak i jego matka. Jednakże matka nie może wystąpić z takim żądaniem po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. W razie istnienia sprzeczności między interesem dziecka w ustaleniu ojcostwa a zachowaniem się matki sąd opiekuńczy może z urzędu lub na wniosek domniemanego ojca ustanowić kuratora, który mógłby w imieniu dziecka wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa. W grę mogłoby wchodzić również wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa przez prokuratora. Tym samym przyjąć należy, iż nie jest dopuszczalne sądowe dochodzenie przez mężczyznę ustalenia ojcostwa. Możliwe jest natomiast pozasądowe uznanie dziecka (np. przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego). Potrzebna jest jednak w tym wypadku zgoda matki dziecka.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne