Ustalenie pochodzenia dziecka a ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pytanie:

"Czy sąd przy ustaleniu ojcostwa może ograniczyć władzę rodzicielską ojcu? Czy będzie to dokonane w osobnym postępowaniu?"

Odpowiedź prawnika: Ustalenie pochodzenia dziecka a ograniczenie władzy rodzicielskiej

Zgodnie z przepisem art. 93 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej kro) jeżeli wymaga tego
dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu,
ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Dzięki temu
możliwa jest sytuacja, w której sąd ustalając ojcostwo danego mężczyzny nie przyzna mu jednocześnie władzy rodzicielskiej. Będzie miał on jednak prawo do kontaktów z dzieckiem na mocy przepisów art. 113 i następnych kro.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika