Ustanowienie kilku hipotek na nieruchomości

Pytanie:

"W ubiegłym roku do sądu wieczystoksięgowego wpłynął wniosek Urzędu Gminy o wpisanie hipoteki przymusowej ustanowionej na mojej nieruchomości z tytułu niezapłaconego podatku, sąd wpisał hipotekę pomimo wpisanej wcześniej hipoteki na rzecz banku. Czy prawo zezwala na wpisanie hipoteki przymusowej na nieruchomości, gdy ta jest zastawiona hipoteką kaucyjną z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego ustanowioną na zabezpieczenie zaciągniętego kredytu? Jeżeli nie zezwala dlaczego sąd wydał zezwolenie na wpis i czy jest jeszcze szansa na cofnięcie wpisu hipoteki przymusowej? "

Odpowiedź prawnika: Ustanowienie kilku hipotek na nieruchomości

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece wierzytelność zabezpieczona hipoteką może być przedmiotem dalszych hipotek. W związku z tym możliwe jest wpisanie hipoteki przymusowej na nieruchomości, gdy ta została już zastawiona hipoteką kaucyjną. Prawo nie wprowadza w tej materii żadnych ograniczeń, a więc sąd mógł wydać zezwolenie na wpis takiej hipoteki.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika