Wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej

Pytanie:

Jakie skutki wywołuje wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej, czy może ona stanowić podstawę odwołania?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej

Podkreśla się, że uzasadnienie faktyczne i prawne, którego treść powinna odpowiadać wymaganiom art. 107 § 3, ujawniając motywy decyzji, stanowi integralną część decyzji i w związku z tym samo uzasadnieni może być przedmiotem skargi sądowej1. Wadliwość uzasadnienia decyzji stanowią jedną z częstszych przyczyn uchylenia decyzji administracyjnej przez sąd administracyjny, zwłaszcza, gdy nie ujawniają one motywów, którymi kierował się organ wydający decyzję2.

Porady prawne

1Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 1982  r., I SA 47/82.

2B. Adamiak i J Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Warszawa 2006, s. 36.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne