Warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego, dotyczącego nabycia praw majątkowych w drodze spadku przez członka najbliższej rodziny

Pytanie:

Jakich formalności należy dopełnić, by móc skorzystać ze zwolnienia podatkowego, dotyczącego nabycia praw majątkowych w drodze spadku przez członka najbliższej rodziny?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.8.2011

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego, dotyczącego nabycia praw majątkowych w drodze spadku przez członka najbliższej rodziny

Aby z korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn należy dochować wskazanych w ustawie wymogów formalnych. Aby skorzystać ze zwolnienia podatnik musi w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego lub w przypadku dziedziczenia w terminie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku zgłosić ten fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności lub praw majątkowych po upływie wskazanych terminów, zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi, nie później niż w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Darowizna na zakup samochodu od rodziny

9.7.2018 przez: 19kamillo20

Urząd skarbowy po latach...

15.3.2018 przez: kubaj_25

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania

18.8.2017 przez: kubazapinacz

podatek od spadku po stryjach

29.12.2016 przez: Dariaaa