Ważność weksla in blanco, wystawionego bez deklaracji wekslowej

Pytanie:

Czy weksel in blanco wystawiony bez deklaracji wekslowej, jest ważny w świetle przepisów ustawy Prawo wekslowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.1.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ważność weksla in blanco, wystawionego bez deklaracji wekslowej

Pamiętać należy, że ważność weksla wystawionego in blanco nie jest uzależniona od istnienia deklaracji wekslowej (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1963 r., II CR 249/63, OSNCP 1964, nr 10, poz. 208). Deklarację należy traktować jako wiążącą umowę stron, co ma szczególne znaczenie w procesie wekslowym. Ale brak deklaracji lub niezgodne z nią wypełnienie weksla nie ma wpływu na istnienie bądź zakres odpowiedzialności wekslowej.

Porady prawne

Wobec posiadacza, z którym została zawarta umowa, można podnieść zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na dłużniku wekslowym (por. orzeczenie SN z dnia 24 października 1962 r., 2 CR 976/61, OSNCP 1964, nr 2, poz. 27).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne