WDT a ewidencja sprzedaży

Pytanie:

Dokonaliśmy sprzedaży na rzecz nabywcy z UE; potraktowaliśmy to jako WDT, wpisując przychód w rejestr sprzedaży. Czy powinniśmy zaprowadzić jakiś odrębny rejestr sprzedaży?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.8.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: WDT a ewidencja sprzedaży

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Ewidencjonowaniu w ewidencji sprzedaży podlega sprzedaż, rozumiana zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, a zatem odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Podatnicy nie muszą zatem prowadzić odrębnej ewidencji (rejestru sprzedaży) dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Polecamy również: Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe