Wiedza sędziego a wysokość alimentów

Pytanie:

Czy sędzia orzekający w sprawie o podwyższenie / obniżenie alimentów dysponuje jakimiś materiałami typu tabele, wykazy itp. zawierającymi orientacyjne koszty utrzymania dziecka w funkcji np. jego wieku, czy też bazuje jedynie na swoim doświadczeniu życiowym? Czy można określić średni koszt utrzymania dziecka w wieku np. 11 lat, który mógłby być przyjęty za podstawę określenia wysokości świadczeń alimentacyjnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.4.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wiedza sędziego a wysokość alimentów

Sędzia orzekający o wysokości alimentów nie dysponuje żadnymi tabelami, które rozstrzygałyby, jaka kwota ma być zasądzona. Sąd kieruje się jedynie indywidualnymi potrzebami dziecka, biorąc pod uwagę także możliwości finansowe osoby zobowiązanej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne