Władza rodzicielska w wyroku rozwodowym

Pytanie:

Jakie są sposoby uregulowania władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Władza rodzicielska w wyroku rozwodowym

10.1.2012

Ogólnie rzecz ujmując, istnieje kilka podstawowych sposobów uregulowania władzy władzy rodzicielskiej:
1) pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom (art. 58 § 1a zd. drugie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
2) przyznanie jej wykonywania tylko jednemu z nich z ograniczeniem władzy drugiego rodzica (art. 58 § 1a zd. pierwsze KRO),
3) ograniczenie władzy rodzicielskiej obojga rodziców,
4) pozbawienie władzy jednego z rodziców,
5) pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga rodziców,
6) zawieszenie władzy jednego z nich,
7) zawieszenie władzy rodzicielskiej obojga.


Jak wskazuje doktryna prawnicza: „Zdanie drugie przepisu art. 58 § 1 k.r.o. daje sądowi możliwość rozstrzygnięcia tylko na dwa pierwsze sposoby, jednak sąd, orzekając w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej, uwzględnić może ponadto przesłanki określone w art. 111 oraz 112 k.r.o. (przepisy te określają ogólne przesłanki zawieszenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej – dop. red.) Na tej podstawie sąd rozwodowy władny jest orzec na kolejne sposoby, a mianowicie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej albo o zawieszeniu tej władzy. Wskazać tutaj należy ponadto przepis art. 109 k.r.o. (ogólne przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej-dop. red.) jako podstawę ograniczenia władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym. Dopuszczalność stosowania art. 109 k.r.o. przez sąd rozwodowy została przyjęta w doktrynie w drodze argumentacji a maiori ad minus: mianowicie skoro sąd rozwodowy może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, to tym bardziej może tę władzę ograniczyć. Rozstrzygnięcie w oparciu o przepis art. 109 k.r.o. stanowi więc kolejny sposób uregulowania wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie”

Potrzebujesz porady prawnej?