Właściwość miejscowa sądu

Pytanie:

Skazany chce złożyć wniosek o umorzenie grzywny (do tej pory wpłacił już połowę, zaszły pewne zmiany uniemożliwiające dalszą spłatę).Który sąd i wydział jest właściwy do rozpoznania wniosku? Ten w miejscu zamieszkania, czy ten który wydał wyrok?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.10.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Właściwość miejscowa sądu

Z art. 3 par. 1 kkw wynika, że sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy również w postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia. Jednakże w stosunku do skazanego lub sprawcy przebywającego w okręgu innego sądu właściwy w postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia jest sąd równorzędny, w którego okręgu skazany lub sprawca ma miejsce stałego pobytu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przepis ten posługuje się pojęciem "miejsce stałego pobytu". Zastąpiło ono określenie "miejsce zamieszkania", używane poprzednio w kilku przepisach, będące pojęciem z zakresu prawa cywilnego, zdefiniowanym w art. 25 kc. jako miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Ustalenie tego zamiaru, sprowadzające się do stwierdzenia na podstawie zobiektywizowanych kryteriów, czy określona miejscowość jest głównym ośrodkiem aktywności życiowej skazanego, może w postępowaniu wykonawczym sprawiać trudności i niepotrzebnie wydłużać czas jego trwania. "Miejsce stałego pobytu" należy rozumieć jako stan faktyczny stosunkowo łatwy do ustalenia - tak Postulski K. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. WKP, 2012.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne