Właściwość sądu w sprawach dotyczących prawa autorskiego

Pytanie:

Jaki sąd jest właściwy w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu w sprawach dotyczących prawa autorskiego

Zgodnie z art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy z zakresu ochrony praw autorskich rozpoznają sądy okręgowe miejscowo właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego (tj. osoby naruszającej autorskie prawa majątkowe). Jeszcze przed wytoczeniem powództwa można wystąpić do sądu o zabezpieczenie roszczenia (np. zakazujące dokonywania naruszeń), jak również o zobowiązanie podmiotu naruszającego prawo do udzielenia informacji lub udostępnienia odpowiedniej dokumentacji mającej znaczenie dla dochodzenia roszczeń. Uprawnienie to ma duże znaczenie, gdyż ułatwia udowodnienie wysokości np. korzyści osiągniętych przez naruszyciela. Istotną kwestią jest stosowne określenie legitymowanego biernie w konkretnej sprawie (a więc pozwanego).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne