Wniosek dowodowy w postępowaniu cywilnym

Pytanie:

"Czy jako strona w sprawie pracowniczej przed Sądem Pracy (pracownik) mogę zwrócić się do Sądu o załączeniu dokumentacji finansowej F-01 lub F-02 do sprawy jako dowód w sprawie? Czy na moje polecenie Sąd może zażądać tych dokumentów? "

Odpowiedź prawnika: Wniosek dowodowy w postępowaniu cywilnym

Stronie w postępowaniu sądowym przysługuje prawo składania wniosków dowodowych. Może więc Pani złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z dokumentacji finansowej wraz z wnioskiem o polecenie (przez sąd) drugiej stronie dostarczenia na rozprawę tych dokumentów. Złożenie takiego wniosku nie jest jednak równoznaczne z jego uwzględnieniem. Przedmiotem zgłoszonego dowodu mają być fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd może więc postanowić o niedopuszczeniu określonego dowodu jeśli uzna, iż jego przeprowadzenie nie jest konieczne dla wyjaśnienia sprawy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika