Wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu

Pytanie:

"Pozwany na podstawie art. 492 § 3 k.p.c. może złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu. Czy doktryna/orzecznictwo określają jaki jest termin na złożenie takiego wniosku? Czy jest on powiązany z terminem wniesienia zarzutów czy można to zrobić w każdym czasie do zamknięcia rozprawy?"

Odpowiedź prawnika: Wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się z mocy prawa natychmiast wykonalny po upływie dwóch tygodni od chwili jego doręczenia - taki termin przewiduje art. 491 § 1 kpc - do zaspokojenia roszczenia.

Samo wniesienie zarzutów nie ma wpływu na wykonalność nakazu zapłaty. Na wniosek pozwanego sąd może jednak wstrzymać wykonanie nakazu zapłaty. Wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty można zamieścić w piśmie zawierającym zarzuty. Wniosek można również złożyć w osobnym piśmie procesowym już na etapie rozpoznawania sprawy na rozprawie (w razie prawidłowego wniesienia zarzutów sąd wyznaczy rozprawę).

Warto podkreślić, że możliwość wstrzymania wykonania nakazu zapłaty na podstawie art. 492 § 3 nie dotyczy natomiast nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczającego. Za taką oceną przemawia głównie fakt, że tytuł zabezpieczający nie podlega wykonaniu w sposób porównywalny z wykonaniem tytułu wykonawczego, a wstrzymanie wykonania nakazów zapłaty, o których mowa w art. 492 § 3, nie pozbawia ich jednocześnie cech tytułu zabezpieczającego (por. także D. Zawistowski, Postępowanie zabezpieczające. Komentarz. Wybór orzeczeń, Warszawa 2007, s. 192).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika