Wspólna ściana z sąsiadem

Pytanie:

Buduję dom szeregowy. Muszę dokonać rozliczenia wspólnej ściany z sąsiadem. Kiedy rozliczenie powinno nastąpić, czy jeszcze przed moimi pracami budowlanymi? Według jakich cen rozliczenie powinno nastąpić: kosztorysu, rzeczywistych poniesionych na podstawie rachunków? Sąsiad odliczył już koszty tej ściany w rocznym PIT-cie. Czy w momencie nierozliczenia sąsiad może wstrzymać mi budowę?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.5.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wspólna ściana z sąsiadem

Na początku należy stwierdzić, że fakt wykazania przez sąsiada w PiT-cie  kosztów ściany o niczym nie świadczy. Co do sposobu rozliczenia, to wszystko zależy od umowy jaka zawarta została z sąsiadem. Najrozsądniejszym wydaje się być rozliczenie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. Jeśli zaś do rozliczenia nie dojdzie, to nie będzie to miało żadnego wpływu na proces budowlany. Sąsiad będzie mógł jedynie wystąpić do sądu z powództwa cywilnego o zwrot poczynionych w tym zakresie wydatków. W takim przypadku sąd zadecyduje o wysokości należnej kwoty.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sąsiedzka bitwa o ścianę. Wyrok NSA

Sąsiedzka bitwa o ścianę. Wyrok NSA

Sąsiad, który chce dobudować dom do bliźniaka nie musi dbać o to, żeby ściany obu domów były równej długości - tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ściana nowego domu nie może zasłaniać dostępu do światła sąsiadom - uznał sąd. Sąsiedzki spór trwał od 2007 roku. W marcu 2007 r. pewne małżeństwo otrzymało od starosty kartuskiego pozwolenie na budowę domu (...)

Karta podatkowa w 2018 roku

Karta podatkowa w 2018 roku

Termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru (PIT-16), na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania (...)

Zmiany w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Zmiany w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Warto zauważyć, że ustawa regulująca nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców jest aktem prawnym pochodzącym jeszcze sprzed wojny, a dokładnie z roku 1920 i wyróżnia się ona stosunkowo małą ilością zmian, czego nie można powiedzieć o aktach prawnych tworzonych w czasach obecnych.W (...)

E-wizyta w ZUS

E-wizyta w ZUS

Załatwiaj sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu. Umów się na e-wizytę w ZUS - już w całej Polsce. Na e-wizytę możesz umówić się tylko do placówki ZUS, która jest dla Ciebie właściwa ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli jesteś płatnikiem składek umów się do ZUS właściwego ze względu na adres Twojej firmy. ##baner## E-wizyta to wideorozmowa z (...)

Rusza e-wizyta w ZUS

Rusza e-wizyta w ZUS

ZUS czeka na klientów online Jeszcze do niedawna, aby załatwić sprawę w ZUS, trzeba było zrobić co najmniej kilka kroków. Teraz wystarczy kilka kliknięć. ZUS dba o bezpieczeństwo i czas swoich lientów, dlatego wprowadza kolejne udogodnienie, dzięki któremu można odwiedzić go online. Na czym polega e-wizyta E-wizyta to wideorozmowa z ekspertem z placówki (...)

Wspólna polityka azylowa

Wspólna polityka azylowa

Celem nowej agencji unijnej byłaby współpraca w dziedzinie azylu, prowadzenie programów szkoleniowych i wymiana informacji.Komisja wystąpiła z wnioskiem o utworzenie agencji unijnej , która współpracowałaby z władzami krajowymi na rzecz ujednolicenia stosowanych przez nie procedur, a tym samym ułatwienia im współpracy w zakresie azylu.Każde z 27 państw członkowskich UE stosuje inne (...)

Wspólna prokuratura Unii Europejskiej

Wspólna prokuratura Unii Europejskiej

- Potrzebujemy Prokuratury Europejskiej z jasną misją i uprawnieniami do prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko budżetowi UE – piszą we wspólnym artykule komisarze: Kristalina Georgieva i Vera Jourova oraz europosłanka Monica Macovei. Parlament Europejski właśnie poparł inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą utworzenia instytucji zwalczającej nadużycia (...)

Czy piwnica to część wspólna?

Czy piwnica to część wspólna?

Spółdzielnie zaliczają piwnice do części wspólnych budynków i nie pozwalają ich tanio wykupić wraz z mieszkaniami. Często jest to niezgodne z prawem. (...) – Wiele spółdzielni, korzystając ze starych, nieprecyzyjnych przepisów, przypisało wszystkie piwnice do części wspólnych nieruchomości – podkreśla Janusz Tarasiewicz ze śląskiego oddziału Krajowego Związku Lokatorów (...)

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tematem obrad były propozycje zmian legislacyjnych dotyczących szeroko pojętego obszaru działalności państwa m.in. edukacji, kultury fizycznej i sportu, spraw wewnętrznych i administracji, rozwoju regionalnego, polityki społecznej, środowiska. W spotkaniu udział (...)

Jak dokończyć budowę, gdy deweloper nie wywiązuje się z umowy

Jak dokończyć budowę, gdy deweloper nie wywiązuje się z umowy

Deweloper nie wywiązał się w terminie z umów zawartych z przyszłymi właścicielami lokali (wnioskodawców w postępowaniu przed Sądem Rejonowym). Nie zakończył w umówionym terminie budowy domu mieszkalno-usługowego, nie wyodrębnił odrębnej własności lokali i nie przeniósł tego prawa na wnioskodawców. Inspektor nadzoru budowlanego oraz kierownik budowy przestali pełnić swoje (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki Obecnie obowiązują jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz korzystających z ulgi na start. Od nowego roku zasady te będą różne – będą zależały od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Inaczej (...)

Jakie są metody rozliczeń VAT?

Jakie są metody rozliczeń VAT?

Dla kogo poszczególne metody? Różne metody rozliczenia podatku od towarów i usług umożliwiają podatnikom wybór, dzięki któremu mogą oni dostosować rozliczenie do specyfiki prowadzonej działalności. Warto zapoznać się z każdą z dostępnych metod, aby wybrać najbardziej korzystną, a przy tym dostosowaną do rodzaju i skali działalności. Nie (...)

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Do 16 kwietnia br. złóż on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje za ciebie zeznanie PIT-37. Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego (...)

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

  Sądowe ustalenie udziałów w majątku wspólnym Ogólna zasada, wyrażona w Kodeksie rodzinnym stanowi, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 kro). Od zasady tej możliwe są jednak odstępstwa. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym (...)

Szybko rozlicz PIT

Szybko rozlicz PIT

Trwa akcja "Szybki PIT" "Szybki PIT" to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników w rozliczeniu rocznej deklaracji PIT. Osoby składające PIT mogą liczyć m.in. na dyżury ekspertów resortu finansów oraz punkty rozliczeń PIT w galeriach handlowych. Roczne PIT-y za 2017 r. można składać do 30 kwietnia 2018 r. Szybki PIT, (...)

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad nadsypał na swojej działce ziemi w taki sposób, że teren jego posesji, graniczący z moją został podwyższony o 80 cm w najwyższym punkcie. Obie działki graniczyły ze sobą w ustalonych warunkach terenowych od przeszło 20 lat. Z tego co mi wiadomo, wykonanie w/w nasypu (podniesienia poziomu działki), nie było nigdzie ujęte w żadnym z planów (zagospodarowania terenu, (...)

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku posiadam pół bliźniaka. Sąsiad w odległości ok. 2 m od mojego płotu ma rozbudowaną część swojego budynku (rozbudowa nastąpiła przed nabyciem nieruchomości przeze mnie), stojącą prostopadle do mojej części. W tej rozbudowanej części, na obu kondygnacjach ma wiele okien, z których widzi cały mój ogródek. Sąsiad stanowczo protestuje przeciwko jakimkolwiek (...)

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania prawnego tej sytuacji, a jednocześnie wyciągnięcia korzyści z faktu, że zajęta część (...)

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Stan faktyczny   Mój brat przechodząc przez drogę publiczną, która przebiega między gospodarstwem a domem mieszkalnym został napadnięty i uderzony kijem przez sąsiada. Wybiegliśmy z domu na pomoc, była przepychanka, w końcu jakoś dało się wyrwać sąsiadowi kij, który mój brat złamał. Sąsiadowi na pomoc przybiegli jego matka, ojciec (wyrwał kół z płotu, w (...)

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania prawnego tej sytuacji, a jednocześnie wyciągnięcia korzyści z faktu, że zajęta część (...)

Więcej środków na inwestycje transportowe

Więcej środków na inwestycje transportowe

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023” (z perspektywą do 2025 r.) Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023” (z perspektywą (...)

ROK NA DROGACH - podstawowe informacje na temat realizowanych inwestycji

ROK NA DROGACH - podstawowe informacje na temat realizowanych inwestycji

Od 16 listopada 2007 r. do chwili obecnej podpisano umowy na budowę 540 km dróg krajowych, w tym na 220 km autostrad oraz 320 km dróg ekspresowych i obwodnic. Podpisano umowy na budowę ponad 50 km autostrad w systemie tradycyjnym (m.in. budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8) oraz 170 km w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (A2 Nowy Tomyśl - Świecko i A1 Nowe Marzy - (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie zgłoszenia albo w ogóle bez informowania organów administracji architektoniczno-budowlanej. Katalog (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

    Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, gdy osoby prywatne chciałyby przyspieszyć moment wykupu ich nieruchomości, bądź wręcz przeciwnie (...)

Kiedy można usuwać komentarze na portalu społecznościowym?

Kiedy można usuwać komentarze na portalu społecznościowym?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-18/18 - Eva Glawischnig-Piesczek przeciwko Facebook Ireland Limited. Wskazał w nim, że prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie nakazaniu dostawcy usług hostingowych, takiemu jak Facebook, usunięcia komentarzy identycznych i, pod określonymi warunkami, komentarzy równoznacznych z komentarzem (...)

Krótki poradnik dla kupującego mieszkanie z licytacji komorniczej

Krótki poradnik dla kupującego mieszkanie z licytacji komorniczej

Jak kupić mieszkanie z licytacji? Od czego zacząć? Jakie obowiązki spoczywają na kupującym? Nie jest tajemnicą, że zakup mieszkania z licytacji komorniczej  może być bardzo opłacalny. Jeśli rzeczywiście znajdziemy odpowiadające nam mieszkanie i uda się je nabyć w cenie zbliżonej choćby do ceny wywoławczej, możemy wiele zaoszczędzić. Niestety, zainteresowanych nie ominie przeglądanie (...)

Większa ochrona dla abonentów

Większa ochrona dla abonentów

Nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw dotyczy poprawy funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzowuje przepisy odnoszące się do jego uczestników. Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi m.in. z sms-ami premium. Czemu ma słuzyć ustawa z dnia 10 maja (...)

Blisko 2,5 tysiąca niebezpiecznych produktów

Blisko 2,5 tysiąca niebezpiecznych produktów

Komisja Europejska opublikowała nowe dane, z których wynika, że w 2014 r. niemal 2500 produktów - od zabawek po pojazdy silnikowe - zatrzymano jeszcze przed wprowadzeniem na unijny rynek lub wycofano z rynku, ponieważ uznano je za niebezpieczne dla konsumentów. Od 12 lat Komisja Europejska i państwa członkowskie UE stosują system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. - (...)

Ważne zmiany dla posiadaczy komórek

Ważne zmiany dla posiadaczy komórek

Zdecydujesz, jakie SMS-y i od kogo chcesz dostawać. Wiadomości powyżej określonego limitu zablokujesz. Prezydent podpisał nowelizację prawa telekomunikacyjnego. Nowe przepisy mają chronić nas przed nadużyciami przy korzystaniu z usług premium rate. Chodzi np. o konkursowe SMS-y, które obiecują nam wysoką wygraną za odesłanie odpowiedzi na proste pytanie. Niestety organizatorzy (...)

NIK prześwietla, jak wydano miliony na Stadion Śląski

NIK prześwietla, jak wydano miliony na Stadion Śląski

Przebudowa Stadionu Śląskiego rozpoczęła się 20 lat temu, kosztowała już ponad 600 mln zł i nie została zakończona do dnia dzisiejszego. Do nieuzasadnionego wzrostu kosztów inwestycji przyczyniły się m.in. nieprawidłowe działania urzędników związane z wyborem droższego i dokładnie niesprawdzonego projektu zadaszenia trybun. Dlatego NIK kieruje zawiadomienie do prokuratury (...)

W jaki sposób prawo chroni posiadanie rzeczy?

W jaki sposób prawo chroni posiadanie rzeczy?

Co to jest posiadanie? Posiadanie jest stanem faktycznym, który można określić jako rodzaj władztwa nad rzeczą. Dla posiadania nie jest ważne to, czy wykonuje go rzeczywiście uprawniony (tj. czy posiadacz ma rzeczywiście jakieś prawo do rzeczy). Ważne jest, aby posiadacz: znajdował się w sytuacji, która pozwala na korzystanie z rzeczy w taki sposób, jak to mają prawo (...)

Jak zabezpieczyć roszczenia niepieniężne? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Jak zabezpieczyć roszczenia niepieniężne? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Podstawowym celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie natychmiastowej ochrony każdemu, jeżeli tylko tego wymaga ochrona jego praw. Nie ma przy tym znaczenia w jakim trybie rozpoznawana jest konkretna sprawa, procesowym, nieprocesowym czy przed sądem polubownym. Uprawniony może żądać zabezpieczenia każdego roszczenia, niezależnie od jego charakteru. Zabezpieczenia można zatem (...)

Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

26 października 2006 r. wchodzi w życie oczekiwana ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Ustawa ta określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego albo wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej. Kto (...)

Wstrzymanie prac na budowie

Wstrzymanie prac na budowie

  Po kolejnej kontroli w zakładzie budowlanym z G. I. i stwierdzeniu rażących zaniedbań w zakresie bhp, inspektor OIP Olsztyn skierował do ZUS wniosek o podwyższenie o 100% składki na ubezpieczenie wypadkowe. Pierwsza kontrola przeprowadzona w firmie w lutym 2008 r., w związku z badaniem okoliczności i przyczyn ciężkiego wypadku przy pracy pracownika, wykazała na prowadzonej budowie (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. Chodzi o uproszczenie zbyt rygorystycznych (...)

Nowocześniejszy proces inwestycyjno-budowlany

Nowocześniejszy proces inwestycyjno-budowlany

Od papierowej do cyfrowej dokumentacji  Już na początku sierpnia br. rozpoczęła się cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Od tego dnia w serwisie e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl) można pobrać i wypełnić formularze dot. procesu budowlanego. Rząd chce, żeby już jesienią możliwe było również przesyłanie dokumentacji budowlanej online. A na koniec roku – (...)

Cyfryzacja w budownictwie postępuje...

Cyfryzacja w budownictwie postępuje...

Kolejny etap cyfryzacji w budownictwie - jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy? Dziennik budowy w formie elektronicznej, elektroniczna książka obiektu budowlanego czy też elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane to usprawnienia, na które czeka branża budowlana, inwestorzy oraz organy publicznej administracji budowlanej. Rada Ministrów przyjęła (...)

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

  Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wspólna ściana na granicy

Wspólna ściana na granicy

Czy obecny stan prawny pozwala na wzniesienie budynku, którego jedna ze ścian byłaby zarazem ścianą graniczną bez otworów okiennych - (garaż)? Budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy (...)

Umowa między sąsiadami

Umowa między sąsiadami

Mieszkam w szeregowcu - w segmencie skrajnym, tj. mam wspólną ścianę tylko z jednym sąsiadem. Obok, w tej samej linii zabudowy, w odległości 9,2 m znajduje się kolejny szeregowiec. Działka pomiędzy (...)

Wybicie drzwi bez zgody współwłaścicieli

Wybicie drzwi bez zgody współwłaścicieli

Rok temu kupiłem udział w kamienicy ze wskazaniem na oficynę. Po kupnie zawiadomiłem wszystkich współudziałowców o zamiarze pomalowania klatki schodowej kamienicy i nie otrzymałem sprzeciwu. Pomalowałem (...)

Odległość budynku od krawędzi ulicy

Odległość budynku od krawędzi ulicy

Jaki przepis reguluje, ile metrów od ulicy powinien stać dom jednorodzinny? Gdyby poszerzono naszą ulicę, to przebiegałaby ona pod naszymi oknami. Czy to jest dozwolone? Czy projektant nie powinien (...)

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

Dnia 23.02.2007 r. podpisaliśmy przedwstępną umowę notarialną na kupno nieruchomości na kwotę 1200000,00 zł, została wpłacona zaliczka 120 000,00 zł. Dnia 10.03.2007 r. w piwnicy budynku zauważyliśmy (...)

Ocieplenie ściany frontowej

Ocieplenie ściany frontowej

Czy remont domu szeregowego polegający na pomalowaniu i przy okazji docieplenia ściany frontowej styropianem wymaga pozwolenia na budowę? Zgodnie z artykułem 29 Prawa Budowlanego Pozwolenia na budowę (...)

Moment powstania wspólnoty mieszkaniowej

Moment powstania wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa powstaje w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu mieszkalnego (tak w każdym razie rozumiemy przepisy ustawy o własności lokali). Zatem jeżeli pierwszy lokal mieszkalny został (...)

Nieruchomość wspólna a lokale samodzielne

Nieruchomość wspólna a lokale samodzielne

W jaki sposób rozróżnić nieruchomość wspólną od samodzielnych lokali, znajdujących się w budynku mieszkalnym? Dla wyraźnego oddzielenia, które części budynku mieszkalnego stanowią (...)

Kaloryfer a część wspólna

Kaloryfer a część wspólna

Wspólnota mieszkaniowa to budynek z 1986r. Lokale stanowią własność prywatną członków wspólnoty. Część właścicieli wymieniła podczas docieplenia budynku kaloryfery we własnych mieszkaniach. (...)

Rozliczenie kosztów budowy w spółdzielni

Rozliczenie kosztów budowy w spółdzielni

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Rozliczenie końcowe otrzymałem w grudniu 2003. Z uwagi na toczący się proces z wykonawcą, spółdzielnia do czasu przedawnienia się roszczeń (...)

Ostateczne rozliczenie kosztów budowy lokalu

Ostateczne rozliczenie kosztów budowy lokalu

W umowie ze spółdzielnią mieszkaniową o wydanie przydziału lokalu mieszkalnego na spółdzielczych własnościowych prawach do lokalu, podpisanej 6 lat temu, jest określona kwota ostateczna pełnego (...)

Rozliczenia roczne w razie zmiany właściciela

Rozliczenia roczne w razie zmiany właściciela

Jak na koniec roku Wspólnota Mieszkaniowa powinna rozliczyć zaliczki wpłacane miesięcznie na opłaty eksploatacyjne, jeżeli w ciągu roku nastąpiła sprzedaż lokalu? Czy do rozliczenia powinna brać (...)

Brak ostatecznego rozliczenia kosztów

Brak ostatecznego rozliczenia kosztów

W 2003 roku kupiłam nowe mieszkanie wybudowane przez spółdzielnię mieszkaniową. Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu. Do dnia dzisiejszego spółdzielnia nie przedstawiła ostatecznego (...)

Szkoda wyrządzona sąsiadowi przez wykonawcę

Szkoda wyrządzona sąsiadowi przez wykonawcę

W lipcu 2008 zleciłem wykonanie ogrodzenia mojej posesji firmie D, która w zakresie swojej działalności prowadzi takie prace budowlane. Przed rozpoczęciem robót firma otrzymała ode mnie wyrys z (...)

Skutki rozgraniczenia nieruchomości

Skutki rozgraniczenia nieruchomości

Decyzją o rozgraniczeniu nieruchomości Wójt Gminy ustalił przebieg granicy pomiędzy działkami moją i mojego sąsiada. Decyzja ta stała się ostateczna w dniu 10.06.2010r. W wyniku tego rozgraniczenia (...)

Sąsiad nie uznany za stronę postępowania

Sąsiad nie uznany za stronę postępowania

Otrzymałem decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaskarżył ją sąsiad będący stroną postępowania, a SKO utrzymało ją w mocy (przyczyną zaskarżenia było zdaniem sąsiada (...)

Skład węgla na nieruchomości sąsiedniej

Skład węgla na nieruchomości sąsiedniej

Sąsiad na działce obok (ogólne przeznaczenie budowlane jak to na wsi) założył skład z węglem. Problem jest z tym, że dowozi czasami 2 tiry węgla na tydzień przez co przejeżdża blisko granicy, (...)

Kłopotliwy pies sąsiada

Kłopotliwy pies sąsiada

Mieszkam na osiedlu o zabudowie szeregowej w domu stanowiącym 1/2 bliżniaka. Mój bezpośredni sąsiad ma psa, dużego wilczura. Pies praktycznie traktowany jest jak pies podwórzowy. Cały dzień przebywa (...)

Termin zakończenia prac budowlanych

Termin zakończenia prac budowlanych

Została rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego, którego I piętro zostało oddane do użytku 5 lat temu. Czy istnieją przepisy określające termin, w jakim należy ostatecznie zakończyć budowę (...)

Garaż blaszak jako ekspozycja

Garaż blaszak jako ekspozycja

Posiadam firmę handlową, która m.in. w swojej ofercie posiada garaże blaszaki, altany ogrodowe itp. Sklep znajduje się na terenie dzierżawionej, ogrodzonej działki o pow. 25 arów. Czy w ramach (...)

Legalizacja w oparciu o stare przepisy

Legalizacja w oparciu o stare przepisy

Budynek mieszkalny jednorodzinny został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę. Budowa została zakończona w 1993r., a więc przed wejściem w życie obowiązującego Prawa budowlanego ( pod (...)

Istota i pojęcie

Istota i pojęcie "nieruchomości"

Zadałem pytanie, które wraz z uzyskaną odpowiedzią, cytuję poniżej. Odpowiedź, choć ciekawa i pouczająca, nie satysfakcjonuje mnie. Chodziło mi o to, że zapis art. 46 par. 1 kc , mówi o tym, (...)

Budowa ogrodzenia od ulicy

Budowa ogrodzenia od ulicy

Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie odcinające mnie od ulicy (...)

Zablokowanie pojazdu na gruncie prywatnym

Zablokowanie pojazdu na gruncie prywatnym

Na terenie prywatnym należącym do spółdzielni mieszkaniowej (nie na drodze publicznej) znajduje się moje miejsce parkingowe oznaczone "pachołkiem". Nie zawsze chce mi się go stawiać, przez co często (...)

Zablokowanie drogi koniecznej

Zablokowanie drogi koniecznej

Mam pełnomocny wyrok odnośnie użytkowania drogi koniecznej, wszystkie płatności zostały zapłacone i mam prawo do korzystania jednak ten, od którego ta droga została zasądzona nadal utrudnia (...)

Zablokowanie dostępu do najmowanego lokalu

Zablokowanie dostępu do najmowanego lokalu

Wynajmujący podpisując umowę najmu wyraził zgodę na płacenie czynszu z góry za miesiąc do 10-tego dnia każdego miesiąca. Mimo to nie uregulował czynszu za obecny miesiąc, a w poprzednich płacił (...)

Ośmieszające zdjęcie w Naszej klasie

Ośmieszające zdjęcie w Naszej klasie

Jeden z moich znajomych opublikował bez mojej wiedzy i zgody ośmieszające mnie zdjęcie na portalu www.nasza-klasa.pl oraz www.fotka.pl. Co mogę zrobić, żeby to zdjęcie jak najszybciej zniknęło (...)

Podważenie pozwolenia budowlanego

Podważenie pozwolenia budowlanego

Będę budował budynek jednorodzinny w gęstej zabudowie domków jednorodzinnych. Uprzejmie proszę o informację, czy ostateczne pozwolenie na budowę domku jednorodzinnego, które otrzymałem z Urzędu (...)

Zasiedzenie

Zasiedzenie

Moja teściowa jest współwłaścicielką trzech działek, w tym jedna z domem, które odziedziczyła po swoim stryju. Jej udział wynosi 1/2, zaś druga połowa należy do zstępnych (z drugiego małżeństwa) (...)

Samowolna budowa

Samowolna budowa

Pan X wybudował na swojej działce dom w roku 2006, postawiony w miejsce odkrytej wiaty zadaszonej na granicy z sąsiadem. 9 lat temu uzyskał zgodę na piśmie na postawienie na granicy posesji budynków (...)

FORUM PRAWNE

Akustyka w mieszkaniu - tragedia proszę o pomoc co zrobić :/

Akustyka w mieszkaniu - tragedia proszę o pomoc co zrobić :/ Witam Serdecznie Wszystkich. Mianowicie piszę w sprawie która nie daje mi spać ? mianowicie zakupione mieszkanie od dewelopera. Zakupiłem (...)

problem z sąsiadem z parteru

problem z sąsiadem z parteru Witam mam ogromny problem z sąsiadem, mieszkam na pierwszym piętrze, sąsiad na parterze od około 2 lat sąsiad systematycznie mnie nachodzi .zaczeło się niewinnie od (...)

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna Szanowni Państwo! Art. 12 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994r. reguluje udziały członków wspólnoty w pożytkach i kosztach części wspólnej. (...)

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

własność samoistna

własność samoistna Czy nabywa się prawa do zasiedzenia wraz zakupem działki w mieście (na której stoi garaż przylegający do domu mieszkalnego) od poprzedniego właściciela, który poprzedni właściciel (...)

wady ukryte mieszkania

wady ukryte mieszkania W styczniu wraz z mężem kupiliśmy mieszkanie w Warszawie. Mieszkanie zakupione od przebywającej w Stanach córki znanego i szanowanego aktora, które odziedziczyła po równie (...)

Problem z wybużeniem ściany w mieszkaniu spółdzielczo własnościowym

Problem z wybużeniem ściany w mieszkaniu spółdzielczo własnościowym Witam ludziska, Mam problem ze bardzo nie pomocną spółdzielnią. Kupiłem jakiś czas temu spółdzielcze własnościowe mieszkanie, (...)

Normy izolacji akustycznej ściany

Normy izolacji akustycznej ściany Witam serdecznie, kupiliśmy dom w zabudowie: Dom jednorodzinny dwu-lokalowy w zabudowie bliźniaczej( potoznie czworak). Niestety słyszymy zwykłe rozmowy, nie wspominając (...)

Ile mogę liczyć na zniżkę za wynajmowanie mieszkania, gdy okazało się, że ściana na dole jest

Ile mogę liczyć na zniżkę za wynajmowanie mieszkania, gdy okazało się, że ściana na dole jest Ile mogę liczyć na zniżkę za wynajmowanie mieszkania, gdy okazało się, że ściana na dole jest (...)

Mandat za zakłócanie ciszy nocnej?

Mandat za zakłócanie ciszy nocnej? Witam ile wynosi kara za zakłócanie ciszy nocnej? Czy mandat za zakłócanie ciszy nocnej może wynieść aż 200 zł.? Kara wynosi 200zł, o ile jest to działanie (...)

Wspólna droga

Wspólna droga Witam serdecznie. Zmagam się z problemem który pojawia się na "wspólnej" drodze dojazdowej ( kostka ) która przebiega tuż przy moim domu a w zasadzie jest częścią podwórka po której (...)

wspólna rozprawa

wspólna rozprawa Witam serdecznie, Razem z kolegą złożyliśmy pozwy do sądu dotyczące naszego pracodawcy, a dokładniej okoliczności wypowiedzenia umowy. Czy możemy mieć wspólną rozprawę?

Jak podzielic spadek ??

Jak podzielic spadek ?? Sytuacja wyglada nastepujaco: dziadek i babcia mieli ziemie 1000m^2 i dom na tej ziemi. W ksiedze wieczystej jest zapis swiadczacy o tym, ze 1/4 majatku byla ich wspolnota majatkowa (...)

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna W bloku / lata 70 , dom prefabrykowany/ zarządza wspólnota mieszkaniwa , można wyodrębnić klatki schodowe , pralnię , suszarnię a takżę ściany (...)

rozliczenie za wodę

rozliczenie za wodę Witam i przepraszam za troche dlugi post moj problem polega na tym, ze w terminie nie oddalem kwitu odczytu licznikow ZW i CW za 1-sze pólrocze br. W ogole go nie znalazlem w skrzynce (...)

Spółdzielnia Mieszkaniowa - Ostateczne rozliczenie garaży. Pilne!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa - Ostateczne rozliczenie garaży. Pilne!!! Spółdzielnia Mieszkaniowa żąda ode mnie pieniędzy za ostateczne rozliczenie garaży wybudowanych w 1990r systemem gospodarczym. (...)

rozliczenie wody

rozliczenie wody Drodzy, szukam pomocy w poniżej opisanej sytuacji, która miała nie dawno miejsce. Będę ogromnie wdzięczny choć za wskazany kierunek rozwiązania problemu. Wynajmuję mieszkanie (...)

Pełne rozliczenie wydatków poselskich

Pełne rozliczenie wydatków poselskich witam, w internecie pojawiło się pełne rozliczenie wydatków poselskich za rok 2010 , można w nim przeczytać, że np. na kancelaria najwięcej wydał Jarosław (...)

rozliczenie szkody całkowitej

rozliczenie szkody całkowitej Witam serdecznie, w listopadzie ubiegłego roku miałem szkodę komunikacyjną z winy innego uczestnika ruchu. Szkoda była całkowita i nie chcąc czekać na rozliczenie (...)

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

Porady prawne