Wydanie uzasadnienia wyroku na piśmie

Pytanie:

"W jakim czasie powinien oskarżony w sprawie karnej zgłosić prośbę o uzasadnienie wyroku i jednocześnie o treść wyroku na piśmie . Oskarżony chce wnieść odwołanie od wyroku-ile ma czasu. Czy czas liczy się od momentu dostarczenia wyroku? Kiedy wyrok staje się prawomocny?"

Odpowiedź prawnika: Wydanie uzasadnienia wyroku na piśmie

Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią artykułu

Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku strona mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony, wymienionego podmiotu oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika