Wykonanie kary ograniczenia wolności, o której mowa w Kodeksie karnym

Pytanie:

"Na czym polega wykonanie kary ograniczenia wolności, o której mowa w Kodeksie karnym?"

Odpowiedź prawnika: Wykonanie kary ograniczenia wolności, o której mowa w Kodeksie karnym

Kara ograniczenia wolności polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20-40 godzin w stosunku miesięcznym (zależałoby to od orzeczenia sądu). Ponadto sąd mógłby postanowić, w stosunku do osoby zatrudnionej (a więc odpada świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych), orzec potrącenie 10-25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika