Wymiar urlopu po szkole zawodowej i technikum

Pytanie:

Ukończyłem trzyletnie technikum dzienne po trzyletniej szkole zawodowej. W związku z tym, ile lat należy doliczyć do należnego urlopu? Jak traktować szkoły wieczorowe i zaoczne czy one również doliczają lata pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymiar urlopu po szkole zawodowej i technikum

pitDOMYSLNY>Wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,  
  • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.  

Zgodnie z art. 155 kodeksu pracy do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  5. szkoły policealnej - 6 lat,
  6. szkoły wyższej - 8 lat.

Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Porady prawne

Tak więc w omawianym przypadku trzyletnie technikum dzienne po trzyletniej szkole zawodowej będzie traktowane jako średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych, w związku z czym będzie się Panu wliczać 5 lat przy obliczaniu urlopu. Rodzaj szkoły (dzienna, zaoczna) jest tutaj nie istotny - liczy się fakt ukończenia danej szkoły. Jeżeli jednak w trakcie nauki Pan pracował, i korzytniej dla Pana jest wliczyć 3 lata z tytułu ukończenia szkoły zawodowej a następnie wziąc pod uwagę lata pracy, należy zastosować właśnie to rozwiąznaie. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: