Wymiar urlopu szkoleniowego

Pytanie:

"Mam zawartą z pracodawcą umowę na płatny urlop szkoleniowy w wymiarze 28 dni w każdym roku nauki i dodatkowo na 21 dni płatnego urlopu na ostatnim roku nauki na napisanie pracy magisterskiej. 10.06.2002 obroniłam tytuł licencjata, obecnie złożyłam dokumenty na magisterskie studia uzupełniające. Czy mogę wykorzystać urlop szkoleniowy przysługujący mi w tym roku?"

Odpowiedź prawnika: Wymiar urlopu szkoleniowego

Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. i zgodnie z nim jego wymiar wynosi 28 dni roboczych dla pracownika na studiach zaocznych. Dodatkowe 21 dni roboczych przysługuje pracownikowi na przygotowanie pracy magisterskiej i przystąpienie do egzaminu magisterskiego. W rozumieniu wskazanego rozporządzenia podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych rozumie się kształcenie w szkołach dla dorosłych i szkołach wyższych oraz kształcenie, dokształcanie, a także doskonalenie w formach pozaszkolnych. Wymiar urlopu szkoleniowego przewidziany jest dla kształcenia w każdej szkole wyższej na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów. Z tego powodu pracownikowi będącemu studentem - także w sytuacji, gdy ukończył naukę w sytemie licencjackim, ale rozpoczął studia uzupełniające - należy się powyższy urlop szkoleniowy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika