Wynajem lokali w ramach działalności

Pytanie:

"Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali użytkowych. Przychód opodatkowany podatkiem zryczałtowanym. Jaką zastosować stawkę ryczałtu?"

Odpowiedź prawnika: Wynajem lokali w ramach działalności

Od 2004 r. również osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (bez względu na sposób opodatkowania ich działalności gospodarczej) mogą opodatkować ryczałtem (wg stawek 8,5 i 20%) przychody tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeśli przedmiot najmu itd. nie ma związku z prowadzeniem firmy. Osoby, które zarejestrowały działalność gospodarczą polegającą na wynajmie, rozliczają się w zakresie podatku dochodowego tak jak inni przedsiębiorcy, a więc mają do wyboru:

  • zasady ogólne (czyli podatek według skali podatkowej),
  • podatek liniowy (19%),
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Należy jednak zauważyć, że jeśli przedmiotem wynajmu są nieruchomości (np. lokale użytkowe), to niedopuszczalna jest ta ostatnia możliwość (podatek w formie ryczałtu). Usługi wynajmu nieruchomości są bowiem wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (poz. 10) w wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem. Zatem podatnik wynajmujący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lokale użytkowe, może być opodatkowany podatkiem dochodowym wyłącznie na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.

Jak stanowi art.  1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika