Wypadek przy pracy a wypadek w drodze do pracy

Pytanie:

"Czy wypadek na wycieczce szkolnej nauczyciela jest wypadkiem w pracy czy wypadkiem w drodze do pracy, a może jeszcze innym wypadkiem?"

Odpowiedź prawnika: Wypadek przy pracy a wypadek w drodze do pracy

Według definicji zawartej w kodeksie pracy wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie, które jest wywołane przyczyną zewnętrzną i nastąpiło w związku z pracą. Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się zaś nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek nauczyciela na wycieczce szkolnej należy zaliczyć do wypadków przy pracy, ponieważ nastąpił on niewątpliwie w związku z wykonywaną przez nauczyciela pracą , a nie w drodze do pracy lub z pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika