Wypełnienie weksla niezgodnie z deklaracją

Pytanie:

Wypełniając weksel in blanco pomyliłem się jako wierzyciel i wpisałem nazwę miesiąca inną niż wynikałaby to z deklaracji wekslowej. Zamiast styczeń wpisałem grudzień 2005 roku. Czy można skreślić słowo grudzień i wpisać nad nim słowo styczeń, czy też taki weksel traci swą ważność i nie będę mógł dochodzić jego zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.1.2005

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypełnienie weksla niezgodnie z deklaracją

Sąd wydaje również nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko zobowiązanemu z weksla należycie wypełnionego, którego prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu między innymi przytoczone okoliczności budzą wątpliwość co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy.

Takie skutki może dla wydania nakazu zapłaty wywoływać przekreślenie na wekslu.

Zasadą jest, że w razie zmiany tekstu wekslu osoby, które weksel podpisały po dokonaniu zmiany, odpowiadają według brzmienia tekstu zmienionego; zaś osoby, które weksel poprzednio podpisały (przed dokonaniem zmiany), odpowiadają według brzmienia tekstu pierwotnego.

Zatem wpisanie miesiąca grudzień powoduję, że zobowiązanie wekslowe staje się wymagalne przeciwko podpisanemu dłużnikowi w grudniu 2005 r. wtedy też można wystąpić o nakaz zapłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Weksel in blanco

19.2.2021 przez: -

Weksel i bankructwo firmy

19.2.2021 przez: boss2183

podpisanie weksla we wspólnocie majatkowej

28.1.2010 przez: gosia1168

Sprzedam weksel in blanco

19.10.2009 przez: Yrek2009