Wysokość opłat za dostarczenie wody

Pytanie:

W lokalu kwaterunkowym byly zameldowane 4 osoby i ryczałtem pobierano oplaty za wodę (ciepłą i zimną). Od października jedna z osób wymeldowała się z powodu nabycia lokalu własnościowego w obrębie tej samej dzielnicy. Mimo zmiany ilości zameldowanych osób administracja nie obniżyła opłat i nadal nalicza zużycie ryczałtem za 4 osoby tłumacząc, że obowiązek powiadomienia o zmianach w lokalu spoczywa na najemcy, a księgowość zamknęła już ubiegły rok i nie widzą powodu robić korekt. Czy pracownicy administracji mają rację? Czy świadomie wprowadzają lokatorów w błąd, wyłudzając od nich nienależne kwoty?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.3.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wysokość opłat za dostarczenie wody

Opłata ryczałtowa za ciepło dostarczone na podgrzewanie wody zależy od powierzchni lokalu, do którego ciepło jest dostarczane i liczby osób zameldowanych w tym lokalu. Jeśli nastąpiła zmiana w ilości zameldowanych osób, obniża się opłata ryczałtowa i taką tylko opłatę może pobierać administracja. Stąd od początku okresu rozliczeniowego, w którym ilośc zamieszkujących osób uległa zmniejszeniu, powinny zostać też obniżone opłaty ryczałtowe - za 3, a nie za 4 osoby. Administracja pobiera więc opłaty niesłusznie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne