Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Pytanie:

Pracodawca otrzymał zajęcie komornicze z tytułu alimentów. Dokonywał potrąceń w liście płac, jednak nie wpłacał pieniędzy na konto komornika. Po kilku miesiącach skontaktował się z komornikiem, który poinformował go, że pracownik sam dokonuje spłat zaległości, jednak pracodawca nie otrzymał pisma od komornika wstrzymującego zajęcie wynagrodzenia ani wcześniej pisma informującego, kto dokonuje płatności (pracownik). W jaki sposób ma się zachować pracodawca, potrącać co miesiąc zajęcie w liście płac, mimo że później może okazać się, że to potrącenie jest niesłuszne, bo pracownik nadal sam spłaca i narazić się na kary z inspekcji pracy? Czy pracodawca może domagać się od komornika pisma wstrzymującego zajęcie lub comiesięcznego raportu o stanie zobowiązań i dokonanych spłatach?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.6.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Pracodawca jest związany zajęciem komorniczym i nie może samodzielnie oceniać, czy zajęcie to jest zasadne, czy też nie. Przepisy wręcz przewidują, że pracodawca, który naruszył obowiązki wynikające z zajęcia albo dokonał wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.

Nie można pracodawcy stawiać zarzutu z tego powodu, że postępuje zgodnie z zajęciem wystosowanym przez organ państwowy (komornika).

Żaden przepis nie daje pracodawcy uprawnienia do tego, by żądać od komornika pisma wstrzymującego zajęcie czy raportu o stanie zobowiązań.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: