Zaliczka a rachunek

Pytanie:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kursy i szkolenia, niebędąca vatowcem, otrzymuje zaliczkę. Czy w momencie pobrania zaliczki będzie musiała wystawić rachunek, czy też rachunek może być wystawiony w momencie zakończenia kursu i pobrania pozostałej kwoty od kursanta?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.10.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaliczka a rachunek

Jeżeli podatnik nie jest podatnikiem VAT i tym samym nie ma prawa wystawiać faktur VAT, w celu udokumentowania swojej sprzedaży będzie obowiązany do wystawiania rachunków, o których mowa w art. 87 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Podatnicy, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jak stanowi natomiast art. 88 § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy wystawiający rachunki są obowiązani kolejno je numerować i przechowywać kopie tych rachunków, w kolejności ich wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Jak wynika z powyższych przepisów, rachunek potwierdza wykonanie usługi i nawet jeśli zażądano jego wystawienia przed wykonaniem usługi, to wystawia się rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi (tj. np. po zakończeniu kursu czy szkolenia). Nie wystawia się natomiast rachunku w momencie pobrania zaliczki (można wystawić pokwitowanie przyjęcia zaliczki).

Warto również przeczytać:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne