Zasady oznaczania firmy spółki komandytowej

Pytanie:

"Jakie są zasady oznaczania firmy spółki komandytowej?"

Odpowiedź prawnika: Zasady oznaczania firmy spółki komandytowej

Konstrukcja firmy spółki komandytowej wiąże się z dwoma elementami: z osobowym charakterem tej spółki i ograniczoną odpowiedzialnością komandytariusza. Znajduje to swój wyraz w tym, że nie może to być firma rzeczowa, określająca np. rzecz „Auto”, fantazyjna lub zawierająca neologizm, skrót (np. Pewex, Labo), nie może to być również firma mieszana (łącząca kilka elementów). Natomiast w dodatku mogą być zawierane nieosobowe elementy. Podobnie jak przy pozostałych typach spółek handlowych firma spółki komandytowej musi składać się z korpusu o określonej w tym przepisie konstrukcji oraz dodatków obligatoryjnych lub fakultatywnych (tak Andrzej Kidyba w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz; Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (Wydanie I) ss. 1280).

Należy zatem przyjąć, iż Andrzej Kidyba przyjmuje dopuszczalność zawarcia w firmie spółki komandytowej, obok nazwy komplementariusza również dodatkowego oznaczenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika