Zasady wypłaty nagrody jubileuszowej

Pytanie:

Jeżeli wewnętrzny regulamin firmy zapewnia wypłatę części nagrody jubileuszowej w przypadku zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownika z uprawnieniami do emerytury, to czy odpowiednio wypłaty takiej może domagać się pracownik z uprawnieniami do świadczenia przedemerytalnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasady wypłaty nagrody jubileuszowej

Jeżeli w regulaminie zakładu pracy zostało postanowione, iż w przypadku zwolnienia pracownika z przyczyn dotyczących zakładu pracy zostanie mu wypłacona część nagrody jubileuszowej, to z całą pewnością nie dotyczy to pracowników, którzy spełniają warunki do uzyskania świadczenia przedemerytalnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne