Zasiłek pielęgnacyjny dla pacjenta w hospicjum

Pytanie:

"Pan X trafił do hospicjum, które w całości refundowane jest z Narodowego Fundusz Zdrowia. Czy Pan X ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej?"

Odpowiedź prawnika: Zasiłek pielęgnacyjny dla pacjenta w hospicjum

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:  

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.  

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.  

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie. Nie przysługuje on jednak osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje też osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika